ĐỨC MARIA DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH

Đăng ngày

ĐỨC MARIA DÂNG CHÚA
TRONG ĐỀN THÁNH

Thánh lễ này kính nhớ sứ mạng của Đức Trinh Nữ Maria trong việc Dâng Chúa vào Đền thánh[1], và rất thích hợp để cử hành trong ngày thứ bảy hoặc các ngày trong tuần trước Lễ Kính ngày 2/2.

Thánh Nữ Maria được kính chào là “Đức Trinh Nữ, Con Gái của Sion”.[2]

  • là Đấng tôn trọng luật Môsê[3], đã lên đền thờ để cử hành nghi thức thanh tẩy dành cho các sản phụ, mặc dù “Đức Trinh Nữ trinh khiết vô cùng, đức đồng trinh của Mẹ không hề suy giảm khi sinh ra “Con Chúa Cha hằng hữu”;[4] đã giữ luật về các con trai đầu lòng[5], khi nộp tiền chuộc, với của lễ dành cho người nghèo[6], “Đấng Cứu Chuộc thế gian”[7], “vinh quang của Ítraen và ánh sáng muôn dân”[8], “Chúa và là Đấng Cứu Thế”.[9]
  • là “cộng tác viên và thừa tác viên giao ước mới của ơn cứu độ”, đã nhận ra nơi Chúa Con “Con Chiên vẹn sạch sẽ hiến tế trên thập giá để cứu độ loài người”[10], và đã hiến dâng Ngài cho Chúa Cha.

Qua việc tưởng niệm lời tiên báo của cụ già Simêon, người đã báo trước rằng Hài Nhi sẽ là dấu hiệu cho người đời chống báng và một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn của Đức Maria[11], Thánh lễ này cũng ca tụng việc Đức Thánh Trinh Nữ gắn bó mật thiết với Chúa Con trong công trình cứu chuộc: “một tình yêu liên kết Con Cha với Đức Mẹ, một đau phiền nối kết hai Đấng và một ý chí thúc đẩy các Ngài làm đẹp lòng Cha”[12].

Như thế, khi thông phần vào mầu nhiệm cứu độ, Đức Thánh Trinh Nữ xuất hiện như kiểu mẫu tuyệt vời của Hội Thánh. Vì vậy, chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha cho Hội Thánh nên “giống Đức Trinh Nữ Maria”[13], theo gương mẫu của Nữ Tỳ của Cha[14], “biết bảo toàn đức tin tinh tuyền, nuôi dưỡng đức ái nhiệt thành và củng cố đức cậy vào các phúc lành đời sau”[15], “phục vụ” Chúa “với tấm lòng quảng đại và trung thành”[16] và “hăm hở đón chào Chàng Rể đến”.[17]


CA NHẬP LỄ

Kính chào Đức Nữ Trinh vẹn sạch,

từ cõi lòng thanh khiết,

Người sinh ra Con Cha hằng hữu cách vẹn tuyền.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa, xin cho Hi Thánh đồng trinh

biết gìn giữ vẹn toàn giao ước mới của tình yêu,

và theo gương Nữ Tỳ khiêm nhường của Chúa

là Đấng đã dâng cho Chúa trong đền thánh

Tác Giả của luật mới,

Hội Thánh cũng biết bảo toàn đức tin tinh tuyền,

củng c đức cậy siêu nhiên

và nuôi dưỡng đức ái nhiệt thành.

Chúng con cầu xin…

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa, xin chấp nhận lời nguyệnlễ vật

chúng con hân hoan dâng lên Chúa

khi kính nh Đức Trinh Nữ,

Đấng đã dâng l vật của dân nghèo

để chuộc lại Con Chúa

là Đng Cứu Chuộc mọi người chúng con.

Người hằng sống và hiển trị muôn đời.


KINH TIỀN TỤNG

Lạy Cha chí thánh,

trong lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria hôm nay,

chúng con tạ ơn Cha thì thật là chính đáng

và tôn vinh Cha thì thật là phải đạo.

Đức Trinh Nữ là Nữ Tử Sion.

Để chu toàn Lề luật,

Mẹ dâng Người Con cho Cha trong Đền thánh,

Người là vinh quang của Ítraen Dân Cha,

và là ánh sáng của muôn dân.

Đức Trinh Nữ cũng là thừa tác viên phân phát ơn cứu độ.

Người dâng lên Cha Con Chiên vẹn sạch,

sẽ phải hy sinh trên bàn thờ thập giá

vì ơn cứu độ chúng con.

Đức Trinh Nữ lại là Người Mẹ,

vui mừng vì Người Con diễm phúc,

đau phiền vì lời tiên tri của cụ già Simêon,

hân hoan vì Dân Cha gặp được Đấng Cứu Độ.

Như vậy, lạy Cha là Đức Chúa,

Cha đã sắp đặt

để một tình yêu liên kết Con Cha với Đức Mẹ,

một đau phiền ni kết hai Đng

và một ý chí thúc đẩy các Ngài làm đẹp lòng Cha.

Vì thế, hợp cùng các ca đoàn Thiên thần,

chúng con hân hoan chúc tụng Cha

tuyên xưng rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!                                                  

CA HIỆP LỄ

Trinh Nữ đứng dâng người Con,

được sinh ra từ trước cả hừng đông,

Ông Simêon bồng ẵm Người trên tay

và giới thiệu cho mọi người,

đây chính là Đức Chúa, Đấng Cứu Độ trần gian.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa,

nhờ sức mạnh của nhiệm tích vừa lãnh nhận,

xin làm cho Hội Thánh đồng trinh

biết nên giống Đức Mẹ Đồng Trinh,

mà thật lòng phụng thờ Chúa,

vâng theo tiếng Chúa Thánh Thần

và cầm đèn đức tin cháy sáng

hân hoan đi đón Vị Hôn Phu đang đến.

Người hằng sng hiển trị muôn đời.

[1] Lc 2, 27-35.

[2] Kinh Tiền Tụng.

[3] Lv 12, 1-8.

[4] Ca Nhập Lễ.

[5] Xh 13, 1-2.

[6] Lc 2, 24 – Lời Nguyện Tiến Lễ.

[7] Lời Nguyện Tiến Lễ.

[8] Kinh Tiền Tụng, x. Lc 2, 32.

[9] Ca Hiệp Lễ.

[10] Kinh Tiền Tụng.

[11] Lc 2, 34-35.

[12] Kinh Tiền Tụng.

[13] Lời Nguyện Hiệp Lễ.

[14] Lc 1, 38.

[15] Lời Nguyện Nhập Lễ.

[16] Lời Nguyện Hiệp Lễ.

[17] Lời Nguyện Hiệp Lễ, x. Mt 25, 1.4.