ĐỨC MARIA, NGƯỜI MÔN ĐỆ CỦA CHÚA

Đăng ngày

ĐỨC MARIA, NGƯỜI MÔN ĐỆ CỦA CHÚA

Mùa Chay là một “hành trình” mà các tín hữu bước đi “bằng sự nhiệt thành lắng nghe lời Chúa và chuyên chăm cầu nguyện hơn”;[1] cũng như bằng việc tự nguyện vác thập giá mình cách quảng đại hơn[2]. Bằng cách đó và với con tim được thanh luyện, họ có thể đạt tới việc cử hành cách xứng đáng và long trọng đại lễ Phục Sinh. Quả thực, người ta chỉ có thể chứng tỏ mình là các môn đệ thật của Chúa Kitô khi lắng nghe và dấn thân tuân giữ Lời Chúa,[3] từ bỏ bản thân để bước theo chân Ngài[4] và nỗ lực trung thành đứng dưới chân thập giá[5].

Do đó, nếu có lý do chính đáng để cử hành trong Mùa Chay một Thánh lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, cách phù hợp người ta có thể sử dụng mẫu lễ này;

Trong Thánh lễ này, Thánh Mẫu của Chúa được tôn kính như “mẫu mực của người lắng nghe Lời Chúa”[6]. Đức Trinh Nữ, do ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa, xứng đáng là Mẹ của Chúa Kitô, và đúng hơn Mẹ còn là “môn đệ đầu tiên và hoàn hảo hơn cả” của Ngài[7].

Mẫu lễ này làm sáng tỏ tầm quan trọng của “Lời Chúa” hay của “Lời Cứu Độ” trong đời sống của các môn đệ[8]; vì đối với các tín hữu, Thánh lễ này khẩn nài sự khôn ngoan thần linh[9]; tán dương luật thánh thiện của Chúa và các phán quyết công minh của Ngài[10]; đặt trước mắt các tín hữu cõi lòng của Đức Trinh Nữ, Đấng tuân giữ lời của Chúa[11] và bước theo gương mẫu của Ngài[12].

Trong các lời nguyện, Kinh Tiền Tụng có một ý nghĩa đặc biệt khi vọng lại lời của Chúa Kitô, theo đó, để trả lời cho người phụ nữ giữa đám đông lên tiếng chúc tụng – “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” – Chúa Giêsu đã trả lời: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa!”[13]; cũng như vọng lại suy tư thần học của Thánh Augustinô khi ngài chú giải đoạn Tin Mừng “Ai là mẹ tôi?”[14], đã nói: “Đức Maria rất thánh chắc chắn đã làm theo ý muốn của Chúa Cha, và đối với Mẹ, việc làm môn đệ Chúa Kitô còn cao cả và đáng vui mừng hơn việc làm mẹ của Ngài”.[15]


CA NHẬP LỄ

Maria, Mẹ thật diễm phúc,

vì khi nhận lời Thiên sứ truyền tin.

Mẹ được trở thành Mẹ Thiên Chúa;

Mẹ thật là diễm phúc,

vì Mẹ hằng suy đi nghĩ lại Lời sự sống trong lòng,

mà trở thành môn đệ của Đức Giêsu Kitô.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Chúa đã ban cho chúng con

Đức Trinh nữ Maria làm gương mẫu

v người môn đệ biết trung thành giữ các lời hằng sng.

Xin Chúa mở lòng chúng con đón nhận lời cứu độ,

là lời vang dội hằng ngày nơi chúng con

và làm nảy sinh nhiều hoa quả phong phú

nhờ sức mạnh của Thánh Thần.

Chúng con cầu xin


LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa,

xin đoái nhìn các lễ vật
mà chúng con dâng lên Chúa với lòng biết ơn

khi kính nhớ Đức Trinh Nữ là Thân Mẫu
và là môn đệ của Con Chúa.

Nhờ các lễ vật này,
xin Chúa cho chúng con

lãnh nhận dồi dào ân sủng và sự khôn ngoan

mà với sức riêng chúng con không thể đạt được.

Chúng con cầu xin


KINH TIỀN TỤNG

Lạy Chúa là Cha chí thánh,

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,

thì thật là chính đáng, phải đạo

đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Đức Trinh Nữ Maria vinh hiển,

Thân Mẫu của Đức Kitô,

được tuyên xưng là diễm phúc tthật là chính đáng,

Mẹ đã đáng sinh Con của Chúa từ cung lòng thanh khiết;

nhưng Mẹ còn đáng được cao rao phúc hơn,

vì khi trở thành môn đệ của Ngôi Lời Nhập Thể,

Mẹ đã chuyên cần tìm kiếmtrung thành làm trọn Thánh ý Chúa.

thế, cùng với vô s Thiên thần,

chúng con đồng thanh chúc tụng tung hô Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!


CA HIỆP LỄ

Lc 11, 28

Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Ly Chúa,

được no đầy các nhiệm tích và niềm hân hoan,

chúng con nài xin Chúa cho chúng con,

khi noi gương Đức Trinh Nữ,

biết trở nên môn đệ đích thực của Đức Kitô

là chuyên chăm lắng nghe và tuân giữ lời Người.

Người hằng sống hiển trị muôn đời.

[1] Hiến Chế Phụng Vụ Thánh, SC số 109.

[2] Lc 14, 27.

[3] Lc 8, 15.

[4] Mt 16, 24.

[5] Ga 19, 26.

[6] Lời Nguyện Nhập Lễ.

[7] Tông Huấn Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria số 35 (MC 35).

[8] Lời Nguyện Nhập Lễ, Lời Nguyện Hiệp Lễ.

[9] Lời Nguyện Tiến Lễ.

[10] Thánh Vịnh Đáp Ca, x. Tv 18 [19], 8-11.

[11] Ca Nhập Lễ, Tin Mừng, Lc 2, 41-52.

[12] Lời Nguyện Hiệp Lễ.

[13] Lc 11, 27-28.

[14] Mc 3, 33.

[15] Discorso 25, 7, PL 46, 937.