ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ CỦA SỰ HÒA GIẢI

Đăng ngày

ĐỨC TRINH NỮ MARIA,
MẸ CỦA SỰ HÒA GIẢI

Mùa Chay mang cả đặc tính thanh tẩy lẫn sám hối.[1] Từ Thứ Tư Tuần Thánh, các lời của vị Tông Đồ được vang vọng lại trong Phụng vụ: “nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa.”[2] Những lời ấy cũng được dùng trong Bộ Lễ này.[3]

Với một sự sáng suốt nhất của mình, Hội Thánh nhận thức vai trò của Mẹ chúng ta trong việc hoà giải tội nhân với Chúa. Các Giáo Phụ của những thế kỷ đầu của Giáo Hội khi khảo luận về mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, đã thường nói đến dạ trinh khiết của Mẹ Thiên Chúa như một nơi “hoà bình” giữa Thiên Chúa và nhân loại trở thành hiện thực. Các giáo huấn của các Đức Giáo Hoàng ở thời đại chúng ta cũng rất khớp với tư tưởng của các Giáo phụ: như lời của Đức Gioan Phaolô II rằng qua việc làm Mẹ Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ đã liên kết với Thiên Chúa trong chính công cuộc hoà giải.”[4]

Các tác giả thời Trung Cổ về Giáo Hội, khi đã thấm nhuần hiểu biết vai trò làm mẹ của Đức Trinh Nữ đã phong tặng Mẹ tước hiệu “Con Đường Hòa Giải,” “Nguồn Gốc Hoà Giải,” và “Mẹ Của Sự Hòa Giải,” bởi vì chính từ nơi Mẹ mà Đức Kitô Giêsu được sinh ra, Ngài là “sự hoà giải cho tội nhân:” Thánh Ansenmô Canterbury nói rằng: “sẽ không có sự hoà giải trừ khi sự hoà giải được Mẹ cưu mang trinh khiết.”[5] Vì vậy, các tín hữu chạy đến cùng Đức Trinh Nữ để nhờ Mẹ chuyển cầu, họ có thể đạt tới “ơn hoà giải,” và ít nhất từ thế kỷ 12 đã tôn kính Mẹ dưới tước hiệu “Đức Bà Bầu Chữa Kẻ Có Tội.”

Trong thời đại chúng ta, Đức Trinh Nữ được Phụng vụ tôn kính ở nhiều nơi dưới tước hiệu “Đấng hoà giải tội nhân,” cách đặc biệt nhờ Hội Thừa Sai Đức Mẹ La Salette.

Vì thế, Bộ Lễ này rất thích hợp nếu Lễ này được mừng vào Mùa Chay để tôn kính Đức Maria, đặc biệt là những nơi các tín hữu tập họp đông đảo để lãnh nhận Bí tích Hoà giải. Bộ Lễ này tán dương “lòng thương xót” của Chúa dành cho “mọi thụ tạo của Ngài”[6] và kính nhớ Đức Trinh Nữ vì Mẹ có “một trái tim chạnh thương những kẻ có tội.”[7]

Trừ Kinh Tiền Tụng, hầu như tất cả Bộ Lễ này soạn ra từ Missa propria beatae Mariae Virginis Reconciliatricis peccatorum, Vatican Polyglot Press, 1978, tr. 4-6.


CA NHẬP LỄ

Tv 144, 8.9

8 Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.

9 Chúa nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

Hoặc:

Lạy Mẹ Maria đầy ơn phúc,

kẻ tội lỗi kêu cầu Mẹ, vì Mẹ hay thương xót,

và tỏ lòng nhân từ với muôn loài Chúa đã dựng nên.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Thiên Chúa, nhờ máu châu báu của Con Chúa,

Chúa đã hòa giải thế gian với Chúa,

và đã làm cho Đức Mẹ, bên cạnh thập giá,

thành Đấng hòa giải cho kẻ có tội;

chúng con nài xin Chúa,

nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ,

cho chúng con được hưởng ơn tha thứ

những lỗi phạm của chúng con.

Chúng con cầu xin…


LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa,

chúng con dâng lên Chúa của lễ hòa giải và ngợi khen,

để nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria

là nơi ẩn náu của kẻ có tội,

Chúa củng cố tâm hồn

và tha thứ những lỗi phạm của chúng con.

Nhờ Đức Kitô…


KINH TIỀN TỤNG

Đức Trinh Nữ là nơi ẩn náu
của kẻ có tội và là mẹ của sự hòa giải.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

chúng con luôn tạ ơn Chúa trong mọi sự và vì mọi sự,

cùng công bố các quyền năng của Chúa,

thì thật là chính đáng và phải đạo.

Với lòng nhân lành vô biên,

Chúa không bỏ rơi những kẻ lầm lạc,

nhưng bằng muôn vàn cách thức

Chúa mời gọi họ trở về với tình yêu của Chúa:

thật vậy,

Chúa đã ban cho Đức Trinh Nữ không hề biết tội

một trái tim chạnh thương những kẻ có tội;

những ai nhìn lên tình mẫu tử của Mẹ,

sẽ chạy đến với Mẹ

để nài xin ơn tha thứ của Chúa,

sẽ cố gắng giữ mình khỏi những vết nhơ tội lỗi

nhờ chiêm ngắm vẻ đẹp thiêng liêng của Mẹ,

và sẽ được nhắc nhở tuân giữ các lệnh truyền

của Con Chúa

khi suy niệm các lời nói và gương lành của Mẹ.

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần

thờ lạy uy linh Chúa,

muôn đời hoan hỉ trước Tôn Nhan.

Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài

hân hoan tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

CA HIỆP LỄ

Ôi Maria, bao nhiêu vinh quang được tỏ rõ cho Mẹ,

vì từ nơi Mẹ, xuất hiện mặt trời công chính,

là Đức Kitô của Thiên Chúa.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa,

chúng con đã lãnh nhận các nhiệm tích ban ơn hòa giải

là Mình và Máu Con Chúa,

chúng con nài xin Chúa,

nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria,

làm cho các nhiệm tích ấy mang lại cho chúng con

ân huệ là lòng thương xót của Chúa

và phần thưởng là ơn cứu độ muôn đời.

Chúng con cầu xin…

[1] SC, art. 109.

[2] 2Cr 5, 20.

[3] Bài đọc I, 2Cr 5, 17-21.

[4] Postsynodal Apostolic Exhortation Reconciliatio et paenitentiae, no. 35: AAS 77 [1985], p. 275).

[5] H. Barre, Prieres anciennes de l’Occident à la Mère du Sauveur, Ed. P. Lethielleux, Paris, 1963, p. 305.

[6] Ca Nhập Lễ, A, Tv 145, 9.

[7] Kinh Tiền Tụng.