ĐỨC TRINH NỮ MARIA TẠI CANA

Đăng ngày

ĐỨC TRINH NỮ MARIA TẠI CANA

Theo trình thuật Tin Mừng Gioan[1], “dấu chỉ ở Cana” thuộc về mầu nhiệm Chúa tỏ mình. Phụng Vụ Roma kính nhớ biến cố này mỗi năm trong Lễ Hiển Linh: “Chúng ta cử hành ba điều kỳ diệu trong một ngày thánh: hôm nay ngôi sao đã dẫn đường các đạo sĩ đến hang đá, hôm nay nước biến thành rượu ở tiệc cưới Cana, hôm nay Chúa Kitô được Gioan thanh tẩy ở sông Giođan, vì ơn cứu độ của chúng ta”.[2]. Thậm chí trong Mùa Thường Niên, trong Chúa Nhật II Năm C, Hội Thánh cử hành “các dấu chỉ khởi đầu” này, giúp các tín hữu chiêm ngắm với sự chú ý của tâm hồn. Trong lần tỏ mình này của Chúa, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện diện một cách tích cực; vì thế phụng vụ kết hợp việc kính nhớ Mẹ với việc kính nhớ Chúa Con, mà ca tụng rằng: “Nhờ Mẹ, Chúa Giêsu đã thực hiện các dấu lạ khởi đầu cách tuyệt diệu; nhờ Mẹ, chàng rễ chuẩn bị rượu mới cho nàng dâu; nhờ Mẹ, các môn đệ tin vào Thầy”.[3]

Trong Thánh lễ này, Hội Thánh cùng lúc ca tụng: Chúa Giêsu, Hội Thánh, qua đó xuất hiện chồi non đầu tiên nơi dấu chỉ Cana, và Đức Trinh Nữ Maria.

  • Chúa Kitô ở Cana đã biểu lộ vinh quang của Ngài và tự mạc khải như: Đấng Messia Thiên Chúa đã hứa[4]; Vị Thầy, Đấng các môn đệ gắn bó với nhờ đức tin[5]; Chúa, Đấng mà các gia nhân vâng lệnh Ngài[6], tác giả của Giao Ước mới vĩnh cửu; Chàng Rễ, khi đến “giờ” của Ngài, “sẽ hiến dâng chính mình trên thập giá vì Hội Thánh, hiền thê của Ngài”[7], và từ cạnh sườn mở rộng của Ngài, máu và nước chảy ra, tượng trưng cho ơn cứu độ.
  • Hội Thánh, hiển nhiên là cộng đoàn của các môn đệ, trong đức tin, gắn bó với Chúa Kitô, tuân giữ các giới răn của Ngài[8], quan tâm đến các nhu cầu của nhau, và “trong sự hòa hợp” họ cầu nguyện và làm cho Nước Chúa mau đến[9]; Hiền Thê đáng yêu, nhờ đó mỗi ngày Chàng Rễ chuẩn bị tiệc cưới.[10]
  • Mẹ của Chúa Giêsu, do ý định tuyệt diệu và đáng yêu của Chúa Cha, Mẹ đã hiện diện trong các mầu nhiệm của ơn cứu độ. Ở Cana, Đức Thánh Trinh Nữ đã làm tròn bổn phận cứu giúp vì lợi ích đôi tân hôn và các môn đệ, và giờ đây trên trời vinh hiển, Mẹ chu toàn bổn phận của mình vì lợi ích của tất cả Hội Thánh: khơi lên sự thiện trong nhân loại, khẩn nài Chúa Con để Ngài cứu giúp chúng ta lúc ngặt nghèo[11] và mời gọi chúng ta “thực hiện những gì Chúa Kitô đã dạy trong Tin Mừng”[12]. Theo ý nghĩa của phụng vụ, cần phải nhấn mạnh rằng Mẹ của Chúa Giêsu, Đấng đã can thiệp trong tiệc cưới ở Cana, đang hiện diện trong Hội Thánh, nơi tiệc cưới của Lễ Tạ Ơn. Vì thế, cộng đoàn các tín hữu mỗi ngày cử hành hy tế Thánh Thể trong sự hiệp thông trước tiên với Đức Trinh Nữ Maria hiển vinh.


CA NHẬP LỄ

Trong tiệc cưới có thân mẫu và Đức Giêsu ở đó.

Đức Giêsu đã bày tỏ vinh quang của Người

và các môn đệ đã tin vào Người.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa là Cha chí thánh,

Chúa đã muốn an bài cách kỳ diệu

để Đức Trinh Ndiễm phúc

tham dự vào các mầu nhiệm cứu độ chúng con;

chúng con nài xin Chúa cho chúng con,

khi vâng lời Thân Mẫu Đức Kitô,

biết thực thi điều Con Chúa dạy bảo

phải làm trong Phúc Âm.

Chúng con cầu xin…

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa,

xin biến đổi những lễ vật

mà chúng con hân hoan dâng lên Chúa đây,

nên Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Chính Người, khi được Thân Mẫu thỉnh cầu,

đã biến nước thành rượu bằng du lạ

và đã ám chỉ trước

giờ của cuộc khổ nạn vinh quang của Người.

Người hằng sống hiển trị muôn đời.


KINH TIỀN TỤNG

Lạy Cha chí thánh,

trong lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria vinh hiển,

chúng con tạ ơn Cha thì thật là chính đáng

và tôn vinh Cha thì thật là phải đạo.

Đức Trinh Nữ vì ân cần lo cho đôi tân hôn,

đã nài xin Chúa Con

đã bảo các người giúp việc
thi hành điều Người truyền dy:

nước biến thành rượu, khách dự tiệc hân hoan

tiệc cưới hôm ấy trở thành hình bóng về Bàn Tiệc

mà hằng ngày Đức Kitô vẫn dọn ra cho Hội Thánh.

Qua dấu hiệu lạ lùng đó,

thời đại Đấng Thiên Sai đến đã được công bố,

sự tuôn tràn ân sủng Thánh Thần đã được tiên báo

và giờ huyền nhiệm đã được ám chỉ trước

giờ mà chính Đức Kitô sẽ mặc lấy tấm áo đỏ khổ nạn

và vì Hội Thánh Hiền Thê,

Người sẽ hiến mạng sống trên thập giá

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Cha,

muôn đời hân hoan trước tôn nhan Cha.

Xin cho chúng con được hợp tiếng với các ngài mà tung hô Cha rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

CA HIỆP LỄ

Trinh Nữ Maria, Đấng được khen là diễm phúc.

Nhờ Người, Đức Giê su thực hiện dấu lạ đầu tiên;

Chàng Rể chuẩn bị sẵn Rượu mới cho Cô Dâu.

Nhờ Người, các môn đệ được học để tin vào Thầy.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa,

nhờ được no đầy lương thực thánh là Mình và Máu Chúa,

chúng con nài xin Chúa cho chúng con,

trong sự đồng tâm nhất trí,

được thông dự trước vào mầu nhiệm Nước Chúa trị đến,

nhờ noi theo gương mẫu của Đức Trinh Nữ,

gắn bó với Đức Kitô trong đức tin

và hiệp thông với các nhu cầu của Hội Thánh.

Chúng con cầu xin

[1] Ga 2, 1-12.

[2] Kinh Phụng Vụ – Ca tiền xướng Magnificat, Kinh Chiều II.

[3] Ca Hiệp Lễ.

[4] Kinh Tiền Tụng.

[5] Ca Nhập Lễ, Tin Mừng, Ca Hiệp Lễ.

[6] Kinh Tiền Tụng; Mô-sê mới x. Bài Đọc I, Xh 19, 3-9a.

[7] Kinh Tiền Tụng.

[8] Lời Nguyện Nhập Lễ, Kinh Tiền Tụng.

[9] Lời Nguyện Hiệp Lễ.

[10] Kinh Tiền Tụng.

[11] Kinh Tiền Tụng.

[12] Lời Nguyện Nhập Lễ.