ĐỨC TRINH NỮ MARIA THÀNH NADARÉT

Đăng ngày

ĐỨC TRINH NỮ MARIA
THÀNH NADARÉT

Cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu thành Nadarét là mầu nhiệm của ơn cứu độ và là mẫu gương của gia đình thánh; trong ngôi nhà ở thành Nadarét, Đấng Cứu Thế đã sống phần lớn cuộc đời trần thế trong sự phục tùng Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse[1]. Phụng Vụ Roma kính nhớ mầu nhiệm này trong Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh, khi cử hành Lễ Thánh Gia Thất – Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Một số Hội Thánh địa phương và vài hội dòng tôn kính Mẹ của Chúa Kitô với nghi thức phụng tự dưới tước hiệu “Đức Trinh Nữ Maria thành Nadarét”; với cách gọi này người ta kính nhớ trước tiên chức năng mà Đức Thánh Trinh Nữ, trong thời gian ở Nadarét, đã thực hiện đối với Chúa Con và sứ mạng cứu thế của Ngài.

Vì thế, trong Thánh lễ này, với hai bộ bài đọc đề xuất, người ta cử hành:

  • mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời[2] và sự hạ mình của Ngài khi chấp nhận thân phận con người; “khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật”[3], theo đó, cậu bé ở Nadarét “ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa”,[4] và “hằng vâng phục” cha mẹ[5];
  • sự thân mật thánh thiện” của Đức Mẹ với Chúa Con: trong ngôi nhà ở Nadarét, Đức Mẹ “trở nên môn đệ của Chúa Kitô”, đón nhận “những hoa trái đầu mùa của Tin Mừng” và Mẹ luôn “gìn giữ những điều đó và suy niệm trong lòng”[6];
  • sự hiệp nhất trinh nguyên của Đức Maria với Thánh Giuse: họ hiệp nhất với nhau “bởi một sự ràng buộc hôn nhân và trinh trắng”[7], họ chia xẻ với nhau một cuộc sống khiêm hạ trong cầu nguyện, thinh lặng và lao tác[8], trong niềm vui,[9] trong đau buồn[10], khi chăm lo việc giáo dục Chúa Giêsu[11];
  • Nước Thiên Chúa, là thực tại đã hiện diện và hoạt động trong Gia đình ở Nadarét, và được xây dựng trên cõi đất “với sự thinh lặng hiệu nghiệm”[12], qua cuộc cuộc sống ẩn dật của Chúa Kitô. [13]


CA NHẬP LỄ

Cn 23, 24a, 25

24Thân phụ người công chính sẽ mừng vui,

25Ước gì cha mẹ con được hỷ hoan,
và người sinh ra con được mừng rỡ.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa là Cha chí thánh,

Chúa đã muốn an bài cách kỳ diệu,

để Con Chúa được sinh ra bởi một người nữ

và vâng phục Người.

Xin cho chúng con ngày càng thấm nhập hơn

vào mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể

và cùng với Người sống cuộc đời ẩn dật nơi trần gian,

cho đến khi chúng con

đáng được hân hoan tiến vào nhà Chúa

cùng với Đức Mẹ Đồng Trinh.

Chúng con cầu xin…


LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa,

chúng con tiến dâng lên Chúa lễ vật giao hoà

và ngợi khen.

Với lòng khiêm tốn,

chúng con nài xin Chúa cho chúng con,

theo gương Đức Trinh Nữ thành Nadarét,

biết dâng chính mình

làm hy lễ thánh đẹp lòng Chúa.

Chúng con cầu xin…


KINH TIỀN TỤNG

Lạy Cha chí thánh,

trong lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria vinh hiển,

chúng con tạ ơn Cha thì thật là chính đáng

và tôn vinh Cha thì thật là phải đạo.

Tại Nadarét, với đức tin,

Mẹ đã đón nhận lời sứ thần Gáprien loan báo

mà sinh ra trong thời gian cho chúng con

Con của Chúa, Đấng đã được sinh hạ từ đời đời,

làm Đấng Cứu Độ và người Anh Trưởng của chúng con.

Tại đó, khi sống thân mật với Chúa Con,

Đức Trinh Nữ đã ấp ủ bước đầu của Hội Thánh

và đã đ lại cho chúng con

những chứng tích sáng ngời về sự sng.

Tại đó, môn đệ của Chúa Con,

Thánh Mu đã lãnh nhận

những lời đầu tiên của Tin Mừng,

giữ kỹ trong lòng và thường ôn lại trong tâm trí.

Tại đó, gắn bó với thánh Giuse, người công chính,

bằng dây yêu thương chặt chẽ và trinh khiết,

Đức Trinh Nữ vẹn sạch

dùng thánh ca chúc tụng Cha thinh lặng thờ lạy Cha,

lấy đời sng ca ngợi Cha và lao động tán dương Cha.

Vì thế, cùng với toàn thể các Thánh và các Thiên thần,

chúng con đồng thanh chúc tụng

và không ngừng tung hô Cha rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

CA HIỆP LỄ

Lc 2, 51

51Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ,

trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài.

Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Cha chí thánh,

xin Cha đoái nhìn chúng con,

là những người đã được bổ dưỡng

bằng các nhiệm tích bởi trời,

ngõ hầu,

khi được các gương sáng

của Đức Trinh Nữ Maria củng cố,

và khi biết âm thầm hoạt động

y dựng Nước Cha trần gian,

chúng con được hưởng phúc muôn đời trên trời

cùng với Con Cha.

Người hằng sống hiển trị muôn đời.

[1] Lc 2, 51.

[2] Kinh Tiền Tụng, Lời Nguyện Nhập Lễ.

[3] Bài Đọc 1, Gl 4, 4-7; x. Lời Nguyện Nhập Lễ.

[4] Tin Mừng 1, Lc 2, 41-52.

[5] Ca Hiệp Lễ, Lc 2, 51.

[6] Kinh Tiền Tụng.

[7] Kinh Tiền Tụng.

[8] Kinh Tiền Tụng.

[9] Ca Nhập Lễ.

[10] Tin Mừng 2, Mt 2, 13-15.19-23.

[11] Ca Hiệp Lễ, Lc 2, 51.

[12] Lời Nguyện Hiệp Lễ.

[13] Lời Nguyện Nhập Lễ, Cl 3, 3.