ĐỨC TRINH NỮ MARIA TRONG MẦU NHIỆM PHỤC SINH

Đăng ngày

ĐỨC TRINH NỮ MARIA
TRONG MẦU NHIỆM PHỤC SINH

Trong Bộ Lễ này, Lời Nguyện Nhập lễ và Ca Hiệp Lễ được trích ra từ Roman Missal, Common of the Blessed Virgin Mary, for Easter Time, những bản văn trong đó đáng chú ý ở giáo huấn và vẻ đẹp của chúng.

Thánh lễ này mừng sự Phục Sinh của Chúa và niềm vui tuôn trào từ đó:

  • Đối với toàn thế giới, niềm vui được Chúa Cha ban tặng “nhờ sự Phục Sinh của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô;”[1] và vì thế ngày Chúa Phục Sinh là một “ngày đầy ánh sáng và sự sống khi bóng đêm tội lỗi bị loại bỏ và toàn thế giới nhảy mừng.”[2]
  • Đối với Giáo Hội Tiên Khởi, rúng động “ngập tràn niềm vui vì gặp lại Chúa hằng sống của mình.”[3]
  • Đối với Thánh Mẫu Trinh Khiết, trái tim Mẹ đã “ngập tràn niềm vui khôn tả” khi Đức Kitô Phục Sinh.[4]
  • Vì thế, Hội Thánh kính mừng Đức Trinh Nữ và xin Mẹ hãy mừng vui lên: “Mừng vui lên, hỡi Thánh Mẫu Trinh Khiết vì Đức Kitô đã sống lại ra khỏi mồ;”[5] “Mừng vui lên, Mẹ của Ánh Sáng: vì Đức Giêsu, Mặt trời công chính đã chiến thắng bóng tối của nấm mồ, mà chiếu toả ánh vinh quang của Ngài trên toàn thế giới;”[6] “Kính Mừng Thánh Mẫu Maria, khi đứng bên thập giá trong sầu bi, Mẹ đã gánh lấy đau đớn của Con mình, nhưng nay Mẹ được ngập tràn an bình và niềm vui”[7]

Đức Trinh Nữ đã cưu mang Con mình trong đức tin, và cũng trong đức tin Mẹ đã mong chờ sự Phục sinh của Ngài,[8] vì thế Mẹ là gương mẫu đức tin cho các môn đệ để họ tin nhận Đức Kitô, con trẻ được Đức Trinh Nữ Maria cưu mang là Chúa thật và là người thật, và nhờ quyền năng cứu chuộc của sự Phục sinh, họ hướng đến hạnh phúc vĩnh cửu.[9]


CA NHẬP LỄ

Mừng vui lên, Mẹ của Ánh Sáng,

Đức Giê su, mặt trời công chính,

toả sáng trên bóng tối huyệt mộ,

soi sáng trên khắp mặt hoàn cầu. Halêluia!

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Thiên Chúa, nhờ sự phục sinh của Con Chúa

là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,

Chúa đã làm cho thế giới được vui mừng;

chúng con nài xin Chúa,

nhờ Đức Trinh Nữ Mẹ của Con Chúa,

cho chúng con đạt tới sự sống là niềm vui muôn đời.

Chúng con cầu xin…

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa,

khi kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria,

chúng con dâng lên Chúa những của lễ này,

để nài xin Chúa cho nhân tính

của Đấng đã dâng mình cho Chúa

trên thập giá làm hiến lễ tinh tuyền,

cứu giúp chúng con.

Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

KINH TIỀN TỤNG

Bởi vì, trong sự phục sinh của Đức Kitô

Chúa đã đổ đầy Đức Trinh Nữ diễm phúc

bằng niềm vui khôn tả

và đã biểu dương cách diệu kỳ lòng tin của Mẹ:

thật vậy, nhờ tin, Mẹ đã cưu mang Chúa Con,

và nhờ bởi tin, Mẹ đã chờ đợi Người phục sinh;

do lòng tin mạnh mẽ Mẹ đã thấy trước

ngày của sự sáng và sự sống,

và Hội Thánh vừa khai sinh,

gặp lại Đức Chúa hằng sống của mình, lòng nô nức,

được tràn ngập niềm vui.

ngày mà toàn thế giới reo lên trong niềm vui

khi bóng tối của sự chết đã bị tan biến đi.

Nhờ Người, toàn thể các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa,

muôn đời hân hoan trước tôn nhan Ngài.

Xin cho chúng con được hợp tiếng với các ngài

mà tung hô Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!


CA HIỆP LỄ

Mừng vui lên, lạy Mẹ Đồng Trinh,

vì Đức Kitô đã trỗi dậy và ra khỏi mồ, halêluia!

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa,

Chúng con nài xin Chúa củng cố

những nhiệm tích của đức tin chân thật

nơi tâm hồn chúng con,

để chúng con được xứng đáng

đạt tới niềm vui muôn đời

nhờ quyền năng phục sinh ban ơn cứu độ

của Đấng được Đức Trinh Nữ cưu mang

mà chúng con tuyên xưng

là Thiên Chúa thật và là người thật.

Chúng con cầu xin…

[1] Lời Nguyện Nhập Lễ.

[2] Kinh Tiền Tụng.

[3] Kinh Tiền Tụng, x. Lc 24, 41; Ga 20, 20.

[4] Kinh Tiền Tụng.

[5] Ca Hiệp Lễ.

[6] Ca Nhập Lễ.

[7] Alleluia.

[8] Kinh Tiền Tụng.

[9] Lời Nguyện Hiệp Lễ.