ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÀ MẦU NHIỆM HIỂN LINH

Đăng ngày

ĐỨC TRINH NỮ MARIA
VÀ MẦU NHIỆM HIỂN LINH

Trong suốt Mùa Giáng Sinh, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Ngôi Lời Thiên Chúa làm người tỏ mình hay biểu lộ ra cho muôn dân: trước tiên cho người Do Thái, đại diện bởi các mục đồng hèn mọn, “hoa quả đầu mùa của Hội Thánh xuất phát từ Ítraen”[1], rồi đến tất cả nhân loại, trong đó các đạo sĩ là “những chồi non đầu tiên”.[2]

Trong Thánh lễ này, trước tiên cần phải làm nổi bật các yếu tố sau:

  • ánh sáng, biểu trưng vinh quang của Chúa Cha, chiếu tỏa trên Giêrusalem[3], bao phủ các mục đồng[4], và, một cách tuyệt diệu, đã đưa các đạo sĩ đến với Chúa Kitô, “tới ánh sao” dẫn đường cho họ[5]; Giêsu Kitô, “vinh quang của Ítraen và ánh sáng của muôn dân”[6], nhờ Chúa Cha mà tỏ mình ra cho thế gian[7], mạc khải cho thế gian vinh quang của Chúa Cha.[8]
  • Cử hành vai trò của Đức Kitô là Đấng Cứu Độ. Nhiều tiêu đề “Kitô học” được tìm thấy trong mẫu lễ này và tất cả vô cùng quan trọng: Chúa Kitô là Con Thiên Chúa.[9] và là Con của Đức Trinh Nữ.[10]; là sự cao cả và quyền năng của Thiên Chúa, “Đấng Cao Cả đã sinh ra cách khiêm nhường”[11]; “Đấng Trung Gian duy nhất và là Đấng cứu chuộc mọi người”.[12], nhờ việc giáng sinh của Ngài chúng con được cứu độ. [13], Ngài hiến cả đời mình cho ơn cứu độ loài người.[14]. Vì thế, nơi Người Con của Nữ Tì khiêm nhu, các mục đồng “nhận ra Đấng Cứu Thế”.[15], và nơi Hài Nhi cùng với Mẹ mình là Maria, các đạo sĩ “tôn thờ Ngài là Chúa, công bố Ngài là Vua, và tuyên xưng Ngài là Đấng Cứu Chuộc”.[16]
  • mầu nhiệm của Hội Thánh, là hình ảnh của thánh đô Giêrusalem.[17], biểu trưng ngôi nhà nơi các đạo sĩ chiêm ngắm Hài Nhi cùng với Mẹ Ngài.[18]; đặt nền tảng trên lòng tin vào Chúa Kitô.[19]; được xây dựng bởi các tín hữu đến từ Ítraen cũng như từ các quốc gia khác,[20] vì Chúa Cha “đã lôi kéo mọi gia đình thuộc các dân tộc tới niềm tin vào Tin Mừng”.[21]
  • Cử hành thừa tác vụ của Đức Trinh Nữ trong mầu nhiệm Hiển Linh của Chúa: “Tỏa sáng sự cao cả của Thiên Chúa / quyền năng của Người tỏ hiện qua Đức Trinh Nữ”.[22]; “Cha đã tỏ ra cho thế gian nơi vòng tay của Đức Trinh Nữ, Con của Cha”[23]; “nhờ thừa tác vụ của Đức Trinh Nữ, Cha đã lôi kéo mọi gia đình thuộc các dân tộc tới niềm tin vào Tin Mừng”.[24]

CA NHẬP LỄ

Sự cao cả của Thiên Chúa đã chiếu sáng,

và quyền năng của Chúa

đã biểu hiện qua Đức Trinh Nữ,

vì Đấng cao cả đã muốn

sinh ra cách khiêm nhường,

để biểu dương uy linh

ngay trong sự khiêm nhường này.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Thiên Chúa,

qua Đức Trinh Nữ diễm phúc

Chúa đã tỏ cho thế gian thấy

Con Chúa là vinh quang của Ítraen

và là ánh sáng muôn dân,

chúng con nài xin Chúa cho chúng con

biết nghe lời và theo gương Đức Trinh N

mà củng cniềm tin của chúng con vào Đức Kitô

và nhận biết Người là Đng Trung Gian duy nhất

và là Đng Cứu Độ mọi người.

Người hằng sng hiển trị muôn đời.

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa,

xin dùng quyền năng Chúa Thánh Thần

thánh hiến l vật chúng con hân hoan dâng tiến Chúa

khi kính nh Đức Thánh Maria,

để những của lễ này trở nên Mình và Máu Đức Kitô,

Đấng khi được sinh ra bởi Thánh Mẫu Đồng Trinh,

đã biểu dương vinh quang Chúa

và hiến trọn đời mình cho phần rỗi mọi người.

Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

KINH TIỀN TỤNG

Lạy Chúa là Cha chí thánh,

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,

thật là chính đáng, phải đạo

đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Bởi, nhờ thừa tác vụ của Đức Trinh Nữ,

Chúa đã lôi kéo mọi gia đình các dân tộc

đi vào niềm tin Phúc Âm.

Thật vậy, các mục đồng

là những hoa trái đầu tiên của Hội Thánh t Ítraen,

được ánh sáng Chúa bao phủ

được lời các Thiên thần hướng dẫn,

họ nhận biết Đức Kitô Đấng Cứu Độ.

Còn các hiền

là những chồi non đầu tiên của Hội Thánh từ lương dân,

được ơn thánh thúc đẩy

được sao sáng dẫn đường,

họ bước vào ngôi nhà nghèo hèn,

nơi đó, khi thấy Hài Nhi cùng vi Mẹ Người,

họ thờ lạy Người là Chúa,

công b Người là Vua,

và tuyên xưng Người là Đấng Cứu Chuộc.

Nhờ Người,
đạo binh
các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa,

muôn đời hân hoan trưc tôn nhan Chúa.

Xin cho chúng con đưc hợp tiếng với các ngài

mà tung hô Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

CA HIỆP LỄ

Mt 2, 2

Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông,

nên chúng tôi đến bái lạy Người.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

xin cho các mầu nhiệm mà chúng con đã lãnh nhận,

luôn tỏ bày lòng thương xót của Chúa nơi chúng con,

để khi chúng con tin tưởng kính nh

Thánh Mu của Con Chúa,

thì chúng con được cứu độ nhờ việc giáng sinh của Người.

Người hằng sng và hiển trị muôn đời.

[1] Kinh Tiền Tụng.

[2] Kinh Tiền Tụng.

[3] x. Bài Đọc I, Is 60, 1-6.

[4] Kinh Tiền Tụng, x. Lc 2, 9.

[5] Kinh Tiền Tụng, x. Tin Mừng, Mt 2,2.9-10, Ca Hiệp Lễ.

[6] Lời Nguyện Nhập Lễ, x. Lc 2, 32.

[7] Lời Nguyện Nhập Lễ.

[8] Lời nguyện Tiến Lễ.

[9] Lời Nguyện Nhập Lễ, Lời Nguyện Hiệp Lễ.

[10] Lời Nguyện Tiến Lễ; Kinh Tiền Tụng.

[11] Ca Nhập Lễ.

[12] Lời Nguyện Nhập Lễ.

[13] Lời Nguyện Hiệp Lễ.

[14] Lời Nguyện Tiến Lễ.

[15] Kinh Tiền Tụng.

[16] Kinh Tiền Tụng.

[17] Bài Đọc I, Is 60, 1-6.

[18] Tin Mừng, Mt 2, 11.

[19] Lời Nguyện Nhập Lễ.

[20] Kinh Tiền Tụng.

[21] Kinh Tiền Tụng.

[22] Ca Nhập Lễ.

[23] Lời Nguyện Nhập Lễ.

[24] Kinh Tiền Tụng.