LÒNG PHÓ THÁC NƠI ĐỨC TRINH NỮ MARIA

Đăng ngày

LÒNG PHÓ THÁC
NƠI ĐỨC TRINH NỮ MARIA

Lời Chúa Giêsu trăn trối “Này là Mẹ con”[1] khi Ngài hấp hối trên Thập giá, được Hội Thánh xem như một món quà biệt ly. Qua đó Đức Kitô “trao phó” cho Mẹ “mọi môn đệ của Ngài để họ làm con cái của Mẹ,”[2]và trao phó Mẹ Ngài cho môn đệ tôn kính. Vì vậy, “một dây tình yêu bền chặt giữa Đức Trinh Nữ và các môn đệ trung tín đã được thiết lập,”[3] mối dây ấy được tôn kính và cử hành trong Thánh lễ này.

Lời trăn trối cho các môn đệ: Chính Thiên Chúa đáng được tôn vinh vì đã để lại “một mái nhà cho Đức Trinh Nữ trong Hội Thánh để làm người Mẹ vui mừng vì đông con cái.”[4] Mẹ được tuyên xưng là “Mẹ của các tín hữu,”[5] và các tín hữu cũng đầy tin tưởng chạy đến với Mẹ; Chúa Giêsu Kitô được đề cập hơn một lần rằng Ngài “giao phó chúng ta cho Thánh Mẫu Đồng Trinh để làm con cái của Mẹ.”[6] Hành vi trao phó nằm trong mầu nhiệm Thương Khó của Đức Kitô mà Đức Trinh Nữ đã cùng chịu thương khó; vì thế Phụng vụ đề cập đến Đức Trinh Nữ như “người đứng bên Thập giá và nhẹ nhàng nhìn lên các thương tích của Con mình, mà Mẹ biết rằng Cái Chết của Ngài sẽ cứu chuộc thế giới,”[7] và Cái Chết ấy cũng đặt trên môi của Mẹ lời thánh Tông Đồ: “Tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu, và được hưởng vinh quang muôn đời.”[8] Phụng vụ luôn có Đức Maria trước mặt nên đưa ra cho các tín hữu một gương mẫu tuyệt vời là người mẹ của anh em nhà Macabê, bà chứng kiến các con mình bị giết nhưng vẫn duy trì chí can trường vì bà hy vọng vào Chúa.[9]

Lời trăn trối cho Đức Trinh Nữ: Mẹ cũng được Đức Kitô trao phó cho sự chăm sóc yêu thương của người môn đệ yêu dấu: “Đức Kitô hấp hối trên thập giá đã trao phó Mẹ của Ngài cho một Gioan thanh khiết.”[10] Qua Gioan, Đức Kitô làm cho các môn đệ của Ngài trở thành “những dấu chỉ sống động của tình mến Ngài dành cho Mẹ:”[11] Họ “đón Mẹ như một di sản quý báu của Thầy mình,”[12] và nhờ Mẹ khuyên nhủ[13] họ tận tâm “giữ lời Thầy chí thánh.”[14]


CA NHẬP LỄ

Tv 112, 4.9

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm.
9 Người làm cho đàn bà son sẻ,
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa là Cha chí thánh,

Chúa đã thiết lập ơn cứu độ loài người

trong mầu nhiệm Vượt Qua;

xin ban cho chúng con

được kể vào hàng nghĩa tử,

mà Chúa Giêsu Kitô

khi hấp hối trên thánh giá

đã trao phó cho Đức Mẹ Đồng Trinh.

Người hằng sống hằng trị muôn đời.


LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa, xin nhận những lễ vật này

được dâng lên Chúa trong niềm vui

để trở thành Mình và Máu Đức Giêsu Kitô,

Chúa chúng con.

Chính Người, khi bị treo trên cây thập giá,

qua Gioan, đã trao phó

mọi môn đệ cho Đức Trinh Nữ

để họ trở thành con của Mẹ;

và muốn họ thay Người mà yêu mến Mẹ.

Người hằng sống hằng trị muôn đời.


KINH TIỀN TỤNG

Lạy Chúa là Cha chí thánh,

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,

thật là chính đáng, phải đạo

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Bởi vì ở gần thập giá Đức Giêsu,

do di chúc thánh của Người,

Một dây tình yêu bền chặt giữa Đức Trinh Nữ

và các môn đệ trung tín đã được thiết lập:

Thân Mẫu Người đã được trao

cho các môn đệ nhận làm mẹ

và các môn đệ đã nhận lấy Đức Mẹ

như là di sản quý báu của Thầy mình.

Người sẽ là mẹ của các tín hữu cho đến muôn đời

và mãi mãi họ sẽ chạy đến ẩn náu nơi Người;

Mẹ yêu Con Chí Thánh nơi con cái của mình,

và họ nhờ nghe lời khuyên nhủ của Mẹ

mà giữ lời Thầy chí thánh.

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần

thờ lạy uy linh Chúa,

muôn đời hân hoan trước Tôn Nhan.

Xin cho chúng con được hợp tiếng với các ngài

Hân hoan tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

CA HIỆP LỄ

  1. 2Tm 2, 10

Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự,

để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn,

để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu,

và được hưởng vinh quang muôn đời.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa, xin cho bàn tiệc thiên quốc

là nơi chúng con được bổ dưỡng

bằng Mình và Máu Đức Kitô,

làm gia tăng tình hiếu thảo của chúng con,

vì khi gần tắt thở trên bàn thờ thập giá,

Người đã phó mình trong tay Cha

và đã trao phó chúng con

cho Thánh Mẫu Đồng Trinh của Người.

Người hằng sống hằng trị muôn đời.

[1] Ga 19, 26-27.

[2] Leo XIII, Encyclical Letter Octobri mense: ASS 24 [1891-1892] tr. 195.

[3] Kinh Tiền Tụng.

[4] Ca Nhập Lễ, Tv 113, 9.

[5] Kinh Tiền Tụng.

[6] Lời Nguyện Hiệp Lễ, x. Lời Nguyện Nhập Lễ, Lời Nguyện Tiến Lễ, Kinh Tiền Tụng.

[7] GosVer.

[8] Ca Hiệp Lễ, 2 Tm 2, 10.

[9] Bài đọc I, 2 Macabê 7, 1. 20-29.

[10] Giờ Kinh Phụng Vụ, ngày 27-12, Điệp ca 2 của Kinh Sáng.

[11] Lời Nguyện Tiến Lễ, x. Ve 1276.

[12] Kinh Tiền Tụng.

[13] Kinh Tiền Tụng, Ga 2, 5.

[14] Kinh Tiền Tụng.