Trung tâm Linh đạo DCCT có Cha Giám đốc mới 

Đăng ngày

150426_linhdaoGNsP (23.04.2015) – Cha Peter (Piotr) Chyła CSsR, thuộc tỉnh DCCT Warsaw được Trung ương Dòng bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Linh đạo DCCT. Trung tâm Linh đạo DCCT tại Roma được thành lập năm 1998 theo một Quyết định của Tổng Công Hội 22 (1997) đánh dấu tầm quan trọng của Linh đạo trong đời sống tông đồ của Tu sĩ DCCT và có chức năng xây dựng các chương trình mới nhằm huấn luyện về Linh đạo cho các ứng viên và nhất là thành viên của Hội Dòng.

Ngoài các chương trình khác, hàng năm Trung tâm Linh đạo DCCT tổ chức các khoá học hỏi Linh đạo DCCT tại Roma dành cho những thành viên DCCT nói tiếng Anh hoặc Pháp hoặc Tây Ban Nha. Từ năm 2007, tỉnh DCCT Việt Nam được gửi 2 thành viên tham dự khoá Linh đạo DCCT (thường là tiếng Anh) kéo dài một tuần và tuần sau đó về nguồn thăm lại những nơi đầu tiên khai sinh ra DCCT.
Cha Peter Chyła sinh tại Świecie, Ba Lan. Ngài gia nhập DCCT năm 1989 và từng học tại Kraków, Ba Lan và Ý. Sau khi lãnh sứ vụ linh mục năm 1997, ngài có 2 năm làm việc tại Học viện DCCT ở Tuchów, Poland (1997 – 1998) và sau đó học thần học tín lý tại Durham, Anh Quốc (1998 – 2001). Ngài làm giáo sư tại Tuchów từ 2001 đến 2004 và sau đó làm việc tại Cicero, Illinois, Hoa Kỳ, rồi làm cha xứ Perth Amboy, New Jersey. Ngài là Phó Giám tỉnh DCCT Warsaw từ 2008 đến 2014.