Thánh lễ nhậm chức tân Chánh Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Sài Gòn

Đăng ngày

GNsP (26.04.2015) – Sài Gòn – Sáng nay vào lúc 10g00, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thuộc DCCT Sài Gòn diễn ra thánh lễ nhậm chức của cha tân Chánh Xứ Tôma Trần Quốc Hùng. Chủ tế và giảng lễ là Đức Tổng Giám Mục Địa Phận, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc.

Trong bài giảng, dựa vào Tin Mừng trong ngày nói về Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, ngài nhấn mạnh đến nhiệm vụ của người mục tử trong Giáo Hội hôm nay.

Người mục tử trong Giáo Hội cần phải biết đến đàn chiên của mình, chăm lo cho chiên và nếu cần thí mạng mình vì chiên như chính người Mục Tử Nhân Lành là Đức Giêsu.

Đôi khi người mục tử đi trước đàn chiên để chỉ dẫn đàn chiên theo mình, có lúc người mục tử đi giữa đàn chiên chăm lo và bảo vệ cho chiên, đôi khi cần phải đi sau đàn chiên để nâng đỡ, vực dậy những con chiên yếu đuối sa ngã.

Thánh lễ diễn ra với nhiều nghi thức của lễ nhậm chức chánh xứ. Như cha Tân Chánh Xứ Tôma tuyên thệ đức tin qua Kinh Tin Kính, hứa vâng phục Đấng Bản Quyền và chăm lo hướng dẫn đức tin cho cộng đoàn dân Thiên Chúa.

Ngoài ra còn có các nghi thức phụ như: trao tòa giải tội, mở cửa nhà tạm, trao chuông và chìa khóa nhà thờ….

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho cha tân chánh xứ vững mạnh trong đức tin để hướng dẫn chúng ta sống niềm tin trong giai đoạn mới này; lòng mến nhiệt thành để đàn chiên nhận ra nơi ngài chính là hình ảnh của Vị Mục Tử Tối Cao là Đức Giêsu; lòng cậy trông vững vàng để cộng đoàn dân Thiên Chúa tìm thấy nơi ngài là chỗ dựa vững chắc cho đời sống của họ, là tiếng nói bênh vực cho những người thấp cổ bé họng, là niềm an ủi cho những kẻ ưu sầu, dân oan…. đang ngày đêm trông ngóng nơi vị mục tử của mình.

Đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ Giáo xứ

Đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ Giáo xứ

Cha Gioan.B Võ Văn Ánh, chánh xứ giáo xứ Tân Định và là Hạt trưởng Hạt Tân Định đọc Thư bổ nhiệm cha Tôma Trần Quốc Hùng làm chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cha Gioan.B Võ Văn Ánh, chánh xứ giáo xứ Tân Định và là Hạt trưởng Hạt Tân Định đọc Thư bổ nhiệm cha Tôma Trần Quốc Hùng làm chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cha Tôma Trần Quốc Hùng tuyên xưng đức tin Công giáo

Cha Tôma Trần Quốc Hùng tuyên xưng đức tin Công giáo

Cha Tôma Trần Quốc Hùng sinh năm 1947, khấn trong DCCT năm 1968 và lãnh sứ vụ linh mục năm 1976

Cha Tôma Trần Quốc Hùng sinh năm 1947, khấn trong DCCT năm 1968 và lãnh sứ vụ linh mục năm 1976

Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc trao quyền giải tội cho cha tân chánh xứ

Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc trao quyền giải tội cho cha tân chánh xứ

Đức Giám mục trao chìa khóa Nhà Tạm - nơi cất giữ Mình Thánh Chúa

Đức Giám mục trao chìa khóa Nhà Tạm – nơi cất giữ Mình Thánh Chúa

Lòng nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn trong thánh lễ cha Tôma Trần Quốc Hùng nhận chánh xứ

Lòng nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn trong thánh lễ cha Tôma Trần Quốc Hùng nhận chánh xứ

P.v GNsP (Ảnh: Đức Hiệp)