Phân định giữa “mục tử nhân lành” và “mục tử chăn thuê”?

Đăng ngày

#‎GNsP‬ (27.04.2015) –Sài Gòn – Mục Tử Nhân Lành là người canh giữ, bảo vệ để chiên của mình được an toàn.

Mục tử nhân lành không để chiên thiếu thốn: “Chúa là mục tử của tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì” (Tv 23: 1); “Ta là dân của Người là đàn chiên Người chăn dắt (Tv 100: 3).”

Ngôn sứ Isaia cũng tiên báo về Đấng Cứu Thế trong hình ảnh của vị mục tử bảo vệ chiên được an toàn: “Như mục tử, chăn giữ đàn chiên của Người, tập trung chúng lại dưới cánh tay của Người. Người bồng chiên con trên tay” (Is 40:11).

Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài đã tự nhận mình là Mục Tử Nhân Lành, phiêu lưu đi tìm và cứu những con chiên lạc (x. Mt 18:12, Luke 15: 4).

Thánh Phêrô tông đồ nói về Đức Kitô như là “Mục tử và Đấng Bảo vệ linh hồn chúng ta” (x.1 Pr 2:25).

Với những câu Lời Chúa được trích dẫn, ta nhận ra vị “mục tử chăn thuê” khi:

Để chiên sống trong tình trạng bất an.

Để chiên trong tình trạng sống thiếu thốn, vật chất cũng như tinh thần.

Thiếu trách nhiệm với chiên con, phân tán chiên thay vì quy tụ lại “dưới cánh tay của Người”.

Tìm sự an toàn bản thân chứ không phiêu lưu đi tìm những con chiên lạc.

GNsP