Càng phân tán càng lớn mạnh!

Đăng ngày

#‎GNsP‬ (28.04.2015) – Kitô hữu là đàn chiên của Chúa. Đàn chiên đơn sơ, bé bỏng này sẽ phải đối đầu với nhiều sự dữ của thế gian. Vì sẽ có những chó sói “vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn” (Ga 10,12). Cũng như đàn chiên sẽ đối mặt với kẻ trộm, kẻ cướp “chúng chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy” (Ga 10,10).

Bài đọc I hôm nay, đúng như những gì Chúa Giêsu đã tiên báo. Sau cuộc tử đạo của Stephan, đàn chiên nhỏ bé của Chúa tại Giêrusalem phân tán khắp nơi. Họ phải lưu vong đến vùng đất Antiokia của người Hy lạp. Tưởng rằng đàn chiên này sẽ bị lãng quên, chết dần. Nhưng không! Vì đàn chiên này có Đức Kitô đi trước dẫn đường. Và chính Đấng Phục sinh đã đoan hứa: “không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10, 28).

Quả đúng như vậy, tại vùng đất Hylạp, đàn chiên nhỏ bé của Chúa làm việc hăng say hơn và kết quả càng nhiều người hơn được nghe nói đến Tin Mừng vì “có bàn tay Chúa ở với họ, nên một số đông đã tin” (Cv 11, 21). Và tại vùng đất dân ngoại này lần đầu tiên nhóm “đàn chiên bé nhỏ của Chúa” được gọi là “Kitô hữu”. Tức là nhóm “có Chúa Kitô ở cùng”, nhóm “thuộc về Chúa Kitô”.

Vậy hỡi đàn chiên bé nhỏ của Chúa hãy vững tin!

Tin vì có Chúa Phục sinh đi trước mở đường nên ngài sẽ không để đàn chiên rơi vào mõn chó sói, nanh sư tử.

Có Chúa Phục sinh “biết chiên của tôi” như thế là đủ!

Tin sau cuôc phân tán này, Lời Chúa càng được vang xa, bay cao và không một thế lực trần gian nào có thể bóp nghẹt được Lời.

Vững tin như thế, chắn chắn ‘đàn chiên bé nhỏ’ sẽ lãnh nhận “sự sống đời đời” như Lời Chúa đã hứa.

GNsP