Argentina: 50 năm Trường Thánh Anphong

Đăng ngày

150511_50namGNsP (11.05.2015) – Vào năm 1958, cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphong), và hiệp hội Công giáo Tiến hành bắt đầu nuôi dưỡng một giấc mơ, một dự án, cùng với các cha Joseph Sonntag và Andres Ibanez, xây dựng một trường học có thể đón nhận nhiều con em trong giáo xứ. Như vậy, lịch sử của Trường Giáo xứ Thánh Anphong bắt đầu vào ngày 4/5/1959, khi trường mẫu giáo của Giáo xứ khai trương gần tu viện.

Sự khởi sắc của ngôi trường này vẫn đang phát triển. Bây giờ họ muốn mở thêm một trường học mới ở Rivadavia Street. Cộng đoàn giáo xứ khuyến khích và hỗ trợ sáng kiến này bằng cách quyên góp một số lượng gạch đáng kể để thực hiện công trình.

150511_15namtruonganphongPv. GNsP