DCCT giới thiệu tác phẩm “Những thách thức quan trọng đối với suy tư đạo đức ngày nay”

Đăng ngày

GNsP (11.05.2015) – Các hoạt động của Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 về Thần học Luân lý Dòng Chúa Cứu Thế vừa cho ra mắt một tác phẩm. Cuốn sách này do hai cha DCCT Giovanni Del Missier và Andrzej Stefan Wodka biên soạn. Đây là một tác phẩm sử dụng những tài liệu có giá trị của Đại hội như một đóng góp cho những cuộc tranh luận đương đại trong Thần học Luân lý.

Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 về Thần học Luân lý Dòng Chúa Cứu Thế đã diễn ra tại Aparecida từ ngày 27/7 đến ngày 1/8/2014, và chủ đề Hội nghị là: “Những thách thức quan trọng nhất đối với việc suy tư đạo đức ngày nay”.

Nói về những thách thức trong thần học luân lý và đạo đức sinh học ngày nay có lẽ là một công việc rất khó khăn, bởi vì mỗi khi nảy sinh các vấn đề lớn trong xã hội, thần học luân lý và đạo đức sinh học không thể đưa ra ngay câu trả lời hay giải pháp dễ dàng.

Do đó, có một nhu cầu phải học hỏi trường kỳ và phải có những nghiên cứu mang tính liên ngành. Hội nghị Quốc tế là một sự kiện quy tụ các chuyên viên về các vấn đề cụ thể và những người tham dự có chuyên môn đúng tầm, có khả năng đối phó với những vấn đề ấy, để đóng góp cho việc đào sâu thần học và khoa học.

Vì mục đích này và để đáp ứng các nhu cầu của Giáo Hội, từ khi Thánh Anphong được chọn làm Quan thầy các nhà thần học luân lý và các cha giải tội, Dòng Chúa Cứu Thế đã nỗ lực tổ chức Hội nghị Thần học luân lý bốn năm một lần.

Để biết thêm thông tin xin mời xem các link dưới đây:

http://www.alfonsiana.org

http://www.alfonsiana.org/newsletter