Việc tông đồ bằng ngòi bút của DCCT tại Anh

Đăng ngày

GNsP (11.05.2015) – Chúng tôi xin giới thiệu video dưới đây trình bày sứ điệp và lời chứng của Cha Ronald McAinsh CSsR, Bề trên Giám tỉnh DCCT London, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Ấn phẩm DCCT của London, về Hội nghị Quốc tế các Nhà xuất bản Dòng Chúa Cứu Thế, diễn ra tại Hawkstone Hall, Anh Quốc, từ ngày 8 đến ngày 12/4/2015.

Theo cá nhân ngài thì hội nghị này là “thời gian chia sẻ về cách chúng ta làm việc, chia sẻ các nguồn lực và những kỹ năng tổ chức, với những người tham dự đến từ Brazil, Ba Lan, Ấn Độ, châu Phi và nhiều nơi khác trên thế giới. Một cơ hội để học hỏi các kế hoạch, những đề xuất đồng thời để hiểu được thực tế mà chúng ta phải đảm nhận các dự án này. Điều đó không dễ dàng, nhưng lại rất hữu ích. Chúng tôi bàn bạc, tranh luận, trao đổi ý kiến trong hội thảo này một cách đặc biệt vì hội nghị có mục tiêu chung, để gia tăng ấn phẩm của các nhà xuất bản, và hợp tác với nhau trong lĩnh vực xuất bản”.

“Tôi nhận thấy rằng có một tầm nhìn mới trong lĩnh vực xuất bản phẩm trong Hội Dòng.”

Xin mời xem video tại đây.