NGÀY THỨ NHẤT: CẢM TẠ CHÚA CHA HỨA BAN THÁNH THẦN

Đăng ngày

GNsP (15.05.2015) Lời Chúa: Gioen 3, 1-2: “Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến. Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ thần khí Ta trên tôi nam tớ nữ”.

Hôm nay, ngày thứ nhất của Tuần Cửu Nhật, con dành ngày đầu tiên để cám ơn CHA trên trời. Lạy CHA, là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, giàu ân sủng và tràn đầy tình thương. Như người CHA yêu thương con cái mình, và thể hiện tình thương ấy qua việc cho người con những món quà quý giá nhất. Trước khi con sinh ra đời, thì CHA đã hứa ban cho con một ân huệ cao cả và quý giá, đó chính là Chúa Thánh Thần. CHA ban cho con Chúa Thánh Thần, để con được chia sẻ vào sự sống, tình yêu, quyền năng và sức mạnh của CHA. Một khi Chúa Thánh Thần là con có được mọi sự, làm được mọi điều. Chúa Thánh Thần là kho tàng ân sủng thiêng liêng không bao giờ vơi cạn của Thiên Chúa. Tâm hồn con được no thỏa, tươi mát nhờ biết kín múc những ân huệ từ suối nước của Thánh Thần.

Con cám ơn CHA, cám ơn tình yêu và lòng từ bi của CHA. Lạy CHA, con là chi mà CHA phải nhớ đến, con là gì mà CHA phải bận tâm? Vâng, chính vì yêu con mà CHA đã cho con NGUỒN TÌNH YÊU của CHA, để nhờ vào TÌNH YÊU ấy, mà con được nhận biết và yêu mến CHA. Hồng ân CHA tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân CHA vô biên, vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vơi. Lạy CHA, trong ngày thứ nhất của tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, con muốn là một trong mười người cùi biết cám ơn CHA, cám ơn Lời Hứa ban Thánh Thần của CHA, và xin cám ơn CHA mãi mãi đến muôn đời. Amen.

1

Thánh Vịnh 16 ĐỨC CHÚA là phần gia nghiệp

1Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

2Con thưa cùng CHÚA: “Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc? “

5Lạy CHÚA, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

6Phần tuyệt hảo may mắn đã về con, vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn.

7Con chúc tụng CHÚA hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.

8Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

9Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

11Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

Lạy Chúa Thánh Thần, con thờ lạy, tôn kính và yêu mến Chúa hết tâm hồn con.

(cũng có thể hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần

  1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ðem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau giồi cho đáng ngôi thánh đường.

ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

  1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
  2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối, luôn trung thành.