NGÀY THỨ HAI: XIN CHO ĐƯỢC TRÀN ĐẦY THÁNH THẦN

Đăng ngày

GNsP (16.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: Gioan 7, 28-39: –  “Chúa Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng: “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.” Đức Giê- su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh”.

2Lạy Chúa Thánh Thần, trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã truyền cho các môn đệ không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, chờ đợi quyền năng từ trên cao ban xuống, đó là: trong ít ngày nữa họ sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Các môn đệ đã vâng lời, và họ tụ họp ở lầu trên của Nhà Tiệc Ly, cùng nhau cầu nguyện với Mẹ Maria, để chờ đợi lãnh nhận lời hứa của Chúa Cha. Ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự đến với quyền năng của Ngài, và các môn đệ được tràn đầy Thánh Thần.

Hôm nay, ngày thứ hai của Tuần Cửu Nhật, con cũng đang cầu nguyện và chờ đợi một Lễ hiện xuống mới trên đời sống của con. Con ước ao được tràn đầy Thánh Thần. Ôi, lạy Chúa Thánh Thần, con xin giơ tay lên cao khao khát Ngài ngự đến. Xin Ngài mau đến, đến với con, đến trong trong hồn con, đến trong đời con. Xin đến với con, hỡi Thần Khí Thánh của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi Thần Khí Tình yêu của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Sống của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Thật của Thiên Chúa…

Hạnh phúc thay, ai được Chúa Thánh Thần ngự đến. Một ngày được Chúa Thánh Thần ngự đến, thì có phúc hơn ngàn ngày ở trần gian. Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa, và con khao khát Ngài. Amen.

Thánh Vịnh 63

2Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

ngay từ rạng đông con tìm ki ếm Chúa.

Linh h ồn con đã khát khao Ngài,

tấm thân này mòn m ỏi đợi trông,

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

3Nên con đến ng ắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,

để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

4Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,

miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

5 Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,

và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

6Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,

môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

7Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,

suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.

8Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,

nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

9Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,

giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

LỜI CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNH THẦN

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa tình yêu, con thờ l ạy Chúa đang ngự th ật trong linh hồn con. Xin đổ tràn tình yêu và Thần Khí của Chúa xuống trên con.

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của bình an, đang ngự thật trong linh hồn con, xin ban cho con sự bình an thánh thiện của Chúa, sự bình an đích thực từ nơi Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của ánh sáng, đang ngự thật trong linh hồn con, xin ban cho con được ánh sáng thánh thiêng của Chúa, để con có thể nhìn xem mọi sự một cách tỏ tường trong chân lý.

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của niềm vui và an ủi, đang ngự thật trong linh hồn con, xin đổ tràn niềm vui và an ủi của Chúa vào lòng con. Cin hãy nung đốt trong con ngọn lửa Tình Yêu Chúa.

Chúa chính là Ánh Sáng, xin chiếu giãi ánh sáng Chúa trong con để con nhận biết những Chân Lý vĩnh cửu. Chúa là hình Bô Câu Trinh Khiết, xin ban cho con sự trinh khiết tâm hồn. Chúa chính là Hơi Thở Dịu Ngọt, xin hãy phá tan những cơn bão tố dục tình nổi lên chống đối con. Chúa là Lưỡi L ữa Công Chính, xin dạy cho con biết ca tụng Chúa không bao giờ ngơi. Chúa chính là Ánh Mây Phù Hộ, xin bao trùm lấy con trong sự nâng đỡ phù trì của Chúa.

Và Chúa chính là Tác Giả của Mọi Ơn Lành Thiên Ðàng, xin ban cho con tất cả mọi ơn con cần. Xin hãy làm cho con sống lại trong ân sũng của Chúa, thánh hóa con bằng Tình Yêu của Chúa, nhận con làm nghĩa tử do lượng cả từ bi của Chúa, và cứu độ con nhờ lòng nhân từ vô biên của Ngài, hầu con không ngừng chúc tụng Chúa, tôn vinh Chúa, yêu mến Chúa ở đời này và mãi mãi đời sau trên Thiên Ðàng. Amen.