NGÀY THỨ TƯ: THÂN XÁC và LINH HỒN CON THUỘC CHÚA THÁNH THẦN

Đăng ngày

GNsP (18.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: Rôma 8,14-16 “Thật vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Abba! Cha ơi!” Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa”.

11Hôm nay, ngày thứ tư của Tuần Cửu Nhật, con cám ơn Chúa Thánh Thần đã cho con nhận ra người CHA đích thực của con. Abba! Cha ơi! Ôi, thật sung sướng khi con được gọi CHA, Abba! Cám ơn Chúa Thánh Thần đã giúp con mở miệng ra để gọi CHA của mình như một trẻ thơ. Nhờ Chúa Thánh Thần mà con được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa.

Chính Ngài đã đóng Ấn tín của Ngài để chứng thực rằng con là con cái của Thiên Chúa. Vậy, con xin hoàn toàn thuộc về Ngài, và xin Ngài là chủ đời sống con. Con xin sấp mình tận hiến linh hồn và thân xác của con cho Ngài, là Thần Khí sự sống và tình yêu. Con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Con nguyện tôn kính, trung thành, gắn bó và yêu mến Ngài. Xin Ngài bao phủ con bằng ánh sáng chân lý và sự thật; gìn giữ con khỏi mọi sự dữ và quyền lực của bóng tối, xin soi sáng cho con khi con lầm lạc và mù quáng; them sức mạnh cho con khi con sa ngã; giúp con thật lòng sám hối khi con phạm tội. Và trong giờ phút cuối của cuộc đời con, xin Ngài hiện diện là Đấng Trạng Sư bênh vực con, chứng thực con là con cái của Chúa, và dẫn con vào thiên đàng để tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời – Amen.

Thánh Vịnh 51

12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

13 Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

14 Xin ban lại cho con niềm vui, vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

15 đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

18 Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận.

19 Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

NÓI CHUYỆN VỚI CHÚA THÁNH THẦN

(Thánh Alphonse Maria de Liguori, CSsR)

Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, là Ðấng Phù Trợ linh thiêng, là Cha hiền của những kẻ thấp hèn, là Ðấng Ủi An những người sầu khổ, là Ánh Sáng soi chiếu tâm hồn, là Ðấng Thánh Hoá tẩy rửa tội lỗi các linh hồn. Xin đoái nhìn con đây đang phủ phục trước tôn nhan chúa.

Con thờ lạy Chúa với lòng sùng kính sâu xa nhất, và con xin hiệp cùng với các Thánh thiên thần Sêraphim đang chầu chực thờ lạy trước Nhan Thánh Chúa, lập đi lập lại muôn ngàn lần lời tung hô: Thánh! Thánh! Thánh! Chí Thánh.

Con tin chắc rằng Chúa là Ðấng Trường Cửu và đồng bản tính với Ðúc chúa Cha và Ðức Chúa Con. Con trông cậy rằng do lòng nhân lành của Chúa, Chúa sẽ thánh hóa và cứu rỗi linh hồn con.

Lạy Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa trên hết mọi sự ở thế gian này. Con yêu mến Chúa với trót cả tâm tình của con bởi vì Chúa là Sự Thiện Hảo vô biên, đáng lãnh nhận tất cả mọi tình yêu. Con đã thờ ơ lãnh đạm trước những linh ứng thánh thiện của Chúa. Con đã vô ơn bội nghĩa mà xúc phạm đến Chúa với muôn ngàn tội lỗi của con. Vậy con xin cuối đầu ngàn lần thú tội.

Nguyện xin Chúa tha thứ cho con. Con hết lòng ăn năn sám hối vì đã làm mất lòng chúa.

Ôi Ðấng Tuyệt Hảo! con xin hiến dâng cho Chúa con tim nguội lạnh của con và con nài xin Chúa xâm chiếm linh hồn con, đốt cháy và nung chảy mọi ssụ cứng cỏi băng giá nơi tâm hồn con.

Chúa chính là Ðấng đã đổ tràn ân sủng thiêng liêng vào linh hồn Mẹ Maria, và làm bốc cháy ngọn lữa nhiệt thành nơi tâm hồn các thánh tông đồ, xin Chúa hãy đốt cháy tình yêu Ngài nơi lòng con.

Chúa là Ðấng Toàn Năng, xin hãy tăng cường sức mạnh cho con để con chống trả với ma quỷ. Chúa chính là Ngọn Lửa, xin hãy nung đốt trong con ngọn lửa Tình Yêu Chúa.

Chúa chính là Ánh Sáng, xin chiếu giãi ánh sáng Chúa trong con để con nhận biết những Chân Lý vĩnh cửu. Chúa chính là Bô Câu Trinh Khiết, xin ban cho con sự trinh khiết tâm hồn. Chúa chính là Hơi Thở Dịu Ngọt, xin hãy phá tan những cơn bão tố dục tình nổi lên chống đối con. Chúa chính là Lưỡi Lữa Công Chính, xin dạy cho con biết ca tụng Chúa không bao giờ ngơi. Chúa chính là Ánh Mây Phù Hộ, xin bao trùm lấy con trong sự nâng đỡ phù trì của Chúa.

Và Chúa chính là Tác Giả Của Mọi Ơn Lành Thiên Ðàng, xin ban cho con tất cả mọi ơn con cần. Xin hãy làm cho con sống lại trong ân sũng của Chúa, thánh hóa con bằng Tình Yêu của Chúa, nhận con làm nghĩa tử do lượng cả từ bi của Chúa, và cứu độ con nhờ lòng nhân từ vô biên của Ngài; hầu con không ngừng chúc tụng Chúa, tôn vinh Chúa, yêu mến Chúa ở đời này và mãi mãi đời sau trên Thiên Ðàng – Amen.