NGÀY THỨ NĂM: LÀM BẠN VÀ BƯỚC ĐI VỚI CHÚA THÁNH THẦN

Đăng ngày

GNsP (19.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: Châm Ngôn 1,23 “Hãy quay về nghe lời ta sửa dạy. Này ta tuôn đổ thần khí ta trên các ngươi, khiến các ngươi hiểu rõ lời ta dạy bảo”.

11Hôm nay, ngày thứ năm của Tuần Cửu Nhật, con ước ao làm bạn và bước đi với Chúa. Chúa Thánh Thần chính là Quân sư, Thầy dạy của con, thế nhưng con vô tình nghĩ rằng con hiểu nhiều, biết rộng hơn Thầy dạy của con, vì thế, đã có nhiều lúc con đi lạc đường, quyết định thiếu sang suốt, chọn lựa sai lầm… Hôm nay là Tuần Cửu Nhật ngày thứ 5, con xin quay về làm bạn với Ngài để nghe Lời Ngài sửa dạy và dẫn dắt. Để làm bạn, con cần biết trò chuyện, kết hợp mật thiết với Ngài. Để nghe Lời Ngài, con cần biết lắng nghe và đối thoại. Để bước theo Ngài, con cần khiêm tốn để Ngài đi trước và con bước theo sau. Quyển sách Thánh Kinh chính là Lời của Thần Khí, xin Chúa Thánh Thần giúp con biết mở sách ra, trong Thần Khí giúp con đọc và hiểu được Lời Hằng Sống. Có như vậy, con mới sống theo Thần Khí, bước theo Thần Khí và thuộc về Thần Khí; vì hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an. (Rm 8:5-6).

Lạy Chúa Thánh Thần, xin rảy nước thanh sạch trên con, để con sẽ được thanh sạch, được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Xin ban tặng cho con một quả tim mới, xin đặt Thần khí mới vào lòng con. Xin bỏ đi quả tim bằng đá cứng cỏi khỏi thân mình con, và ban tặng cho con một quả tim bằng thịt. Xin đặt vào lòng con Thần Khí Thánh của Ngài, cho con biết đi theo thánh chỉ, tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, và đem ra thực hành, hầu con sẽ là dân của Ngài. Còn Ngài sẽ là Thiên Chúa, là Người Bạn đồng hành của con. (Ed 36:26-28) – Amen.

Thánh Vịnh 119

12 Lạy CHÚA, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

13 Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, các quyết định miệng Ngài phán ra.

14 Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bể.

15 Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền, đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa.

16 Con vui thú với thánh chỉ Ngài chẳng quên lời Ngài phán.

17 Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây để con được sống và tuân giữ lời Ngài.

18 Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.

20 Hồn con những khát khao mòn mỏi, hằng chờ mong quyết định của Ngài.

24 Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê, chỉ bảo con như những người cố vấn.

27 Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài.

KINH CẦU CHÚA THÁNH THẦN XUỐNG TRÊN CÁC LINH MỤC

Lạy Chúa Giêsu, Người Chủ Chăn Hiền Lành, Ngài đã gởi Chúa Thánh Thần xuống để hướng dẫn Giáo Hội của Ngài, và mọi tín hữu đến với Ngài thông qua sứ vụ mục tử của những vị Linh Mục của Ngài. Qua sự linh cảm của Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy ban xuống cho các vị Linh Mục của Ngài, ơn khôn ngoan để dẫn dắt chúng con, những người tín hữu, ơn tín trung với những giảng dạy của Ngài, và ơn Thánh Thiện trong việc gìn giữ Các Mầu Nhiệm Bí Tích cực thánh của Ngài.

Vì khi các vị Tư Tế Linh Mục của Ngài cùng lớn tiếng với các tín hữu để kêu lên rằng: “Abba, Lạy Cha!” Thì chúng con nguyện cầu cho các vị Linh Mục của Ngài luôn biết gần gũi và nên hình, nên dạng cùng với Ngài, Trong tình con thảo của Người Cha trên trời, Để các ngài biết dâng cuộc sống của mình lên cho chính Ngài, Đấng là Nạn Nhân và Cứu Rỗi muôn người. Hãy cho các ngài biết trở nên hữu ích cho nhau, trong tình anh-em huynh đệ, và ý thức được trách nhiệm làm cha cho toàn thể dân của Ngài. Vào ngày Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần, hãy canh tân đức tin sâu đậm hơn của các vị Linh Mục của Ngài, Để các Ngài biết tín thác nhiều hơn nữa với Ngài và trong Ngài, biết tín nhiệm vào Mẹ Maria, và luôn trung thành với Đức Thánh Cha và các vị Giám Mục của các ngài.

Kính Lạy Mẹ Thiên Chúa, hãy chuyển cầu cho các vị Linh Mục của Mẹ, xin Thánh Giuse bảo vệ các ngài, xin Thánh Michael che chở cho các ngài, xin Thánh Gioan Vianney nguyện cầu cho các ngài – Amen!