NGÀY THỨ BẢY: ĐÓN NHẬN ĐẶC SỦNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Đăng ngày

GNsP (21.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: 1Cor 12:1,4-11 “Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về các ân huệ thiêng liêng. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí.

UntitledThần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người”.

Hôm nay, ngày thứ bảy của Tuần Cửu Nhật, con xin là khí cụ của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, bảy ơn Chúa Thánh Thần mà con khao khát lãnh nhận, là để giúp thánh hóa bản thân và cho con được lớn lên trong đời sống thiêng liêng.

Trong các nhân đức, đức mến là cao trọng hơn cả, vì thế, con xin Ngài giúp con sẵn sàng và khao khát đón nhận các Đặc Sủng để phục vụ, và thực thi bác ái với anh em của con trong sự khiêm nhường. Con xin đầu phục con người của con để là khí cụ nhỏ bé của Chúa, để là bàn tay, đôi chân nối dài của Chúa, hầu mang tình yêu, lòng thương xót và sự chữa lành của Chúa đến với mọi người xung quanh. Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết sống theo chân lý này, đó là: “cho đi thì có phúc hơn là nhận lãnh”, và Chúa dung con để phục vụ chứ, không phải để được phục vụ. Amen.

 

Thánh Vịnh 126

1 Khi CHÚA dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ.

2 Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: “Việc CHÚA làm cho họ, vĩ đại thay! “

3 Việc CHÚA làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Lạy CHÚA, xin dẫn tù nhân chúng con về,như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

5 Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

6 Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

KINH ĐẦU PHỤC ĐỨC CHÚA MỖI NGÀY

Lạy Chúa Yêsu Ki tô, con tin vững vàng, Chúa là Con Đức Chúa Cha, xuống thế làm người. Con yếu đuối, xin Chúa cứu con. Con tội lỗi, xin Chúa tha tội cho con. Có người làm mất lòng con, xin Chúa chúc lành cho họ.

Nhân danh Chúa, con từ bỏ đam mê tật xấu. Nhân danh Chúa, con từ bỏ tà thần.

Hôm nay, con đón nhận Chúa vào lòng con, làm Chúa con, làm Đấng Cứu Độ con, và là Thiên Chúa của con.

Con tin vững vàng vào lời Chúa hứa, là sai Chúa Thánh Thần đến cùng chúng con, từ nơi Thiên Chúa Cha hằng sống. Xin Chúa dìm con trong Chúa Thánh Thần. Xin Chúa dìm con trong biển lửa yêu mến ấy. Xin Chúa xức dầu Thánh Thần trên con, cho con đón nhận lấy những ân huệ, và những đặc sủng cần thiết, cho con được cùng với Chúa, lo công việc Chúa Cha, trong Hội Thánh, và trong thế giới.

Con cám ơn Chúa Yêsu đã khấng ban ơn ấy cho con. Lời Chúa nói là Sự Thật, con hoàn toàn tin tưởng vào Chúa.

Vinh danh Thiên Chúa Cha, hằng có và hằng sống. Vinh danh muôn đời cho Chúa Yêsu. Amen. Alleluia.

Ngợi khen Chúa ! Tạ ơn Chúa muôn đời!