NGÀY THỨ TÁM: CẦU NGUYỆN VÀ CA NGỢI TRONG THẦN KHÍ CHÚA

Đăng ngày

UntitledGNsP (22.05.2015) – Sài Gòn –  Lời Chúa: Rôma 8, 26-27 “Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa”.

Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay, ngày thứ tám của Tuần Cửu Nhật, làm sao con cầu nguyện đúng ý của Thiên Chúa nếu không do bởi ơn trên. Chúa chính là Đấng cầu thay, nguyện giúp cho con đúng ý Thiên Chúa nhất, mà chúng cần phải nhờ đến Ngài. Nếu hơi thở của con cần có sự hiện diện của Chúa, thì lời cầu nguyện của con không thể thiếu sự trợ giúp của Ngài. Có Thần Linh nào như là Thánh Thần của Thiên Chúa, mỗi khi con khẩn cầu có Ngài ngay bên, để
trợ giúp con, vì chỉ có Ngài là Đấng thấu suốt tâm can của con người và tâm can của Thiên Chúa.

Xin Ngài giúp con đốt lên ngọn lửa trong lòng con, để con luôn chuyên cần cầu nguyện và ca ngợi Chúa, “cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; giúp con đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa” (Ep 5,19).

Thánh vịnh 103

Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!

Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi, đừng mau quên mọi ân huệ của Người.

CHÚA tha cho tôi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật của tôi.

Chúa cứu tôi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà, Chúa cho đời tôi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.

CHÚA phân xử công minh, bênh quyền lợi những ai bị áp bức, mặc khải cho tôi biết đường lối của Người, CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi.
Người không cứ tội tôi mà xét xử, không trả báo tôi theo lỗi lầm đã phạm.

Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.

Như đông tây cách xa nhau ngàn dặm, tội tôi đã phạm, Chúa cũng ném thật xa.

Như người cha xót thương chúng con cái mình, CHÚA cũng xót lòng thương kẻ kính thờ Ngài.

Vì Người biết ta được nhồi nắn bằng gì, Người vẫn nhớ: ta chỉ là cát bụi.

Chúc tụng CHÚA đi, hỡi muôn vì thiên sứ, Chúc tụng CHÚA đi, toàn thể thiên binh.

Chúc tụng CHÚA đi, muôn vật Chúa tạo thành, Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi! Allêluia

XIN CHA SAI THÁNH THẦN ĐẾN

(Cầu nguyện trước khi đọc Lời Chúa)

Lạy Cha là Thiên Chúa của con, xin Cha sai Thánh Thần Cha đến trong lòng, trong trí và trong linh hồn con, để khi con đọc những lời Cha đã ban cho con; con đón nhận những lời ấy với sự hiểu biết mà Cha muốn cho con. Xin Cha ban cho con được mở rộng đón ngọn lửa tình yêu nồng cháy của Cha. Xin cho con hấp thụ sứ điệp tình yêu lạ lùng của Cha vào tận đáy lòng con.

Lạy Cha ! Cha ước muốn con đến với Cha. Vậy con đến với Cha như là người con của Cha. Xin Cha đốt con với tình yêu nồng cháy của Cha. Xin cho lòng con nổ tung vì tình yêu của Cha. Xin cho con được sống mãi chỉ vì tình yêu cùa Cha.

Lạy Cha ! xin dạy cho con về tình yêu của Cha

Lạy Cha ! thế gian cần Cha.

Người người cần Cha.

Không khí nặng nề và ô nhiễm cần Cha.

Con nài xin Cha ! lạy Cha dấu yêu !

Xin Cha trở lại mà bước đi tronmg nẻo đường của thế giới.

Xin Cha trở lại mà sống giữa dân Cha.

Xin Cha trở lại mà lãnh đạo các quốc gia.

Xin Cha trở lại mà đem bình an và công lý của Cha.

Xin Cha trở lại, mà đem ngọn lửa tình yêu.

Hầu khi được cứu thoát bởi ơn sám hối chúng con có thể trở nên những tạo thành mới. Amen.