NGÀY THỨ CHÍN: THẦN KHÍ CHÚA HÃY SAI CON ĐI

Đăng ngày

UntitledGNsP (23.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: Isaia 61,13 “Thần khí CHÚA ngự trên tôi, vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA”.

Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay là ngày thứ 9 của Tuần Cửu Nhật, con đã chuẩn bị tâm hồn để mừng Lễ Hiện Xuống, và khao khát một lễ hiện xuống mới trên đời sống của con.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, ùa vào căn nhà tâm hồn của con với quyền năng và sức mạnh của Ngài như trong ngày Lễ Ngũ Tuần, để ai nấy trong con đều được tràn đầy Thánh Thần. Nếu Chúa đến như luồng gió thì luồng gió ấy phải được tiếp tục thổi đi; nếu Chúa đến như ngọn lửa thì ngọn lửa ấy phải được lan rộng ra. Con phải là người đón nhận luồng gió, và ngọn lửa của Chúa Thánh Thần vào đời sống của con, để trước hết sự đổi mới, niềm vui, bình an và
yêu thương phải có nơi con, vì con không thể cho đi điều mình không có.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin sai con ra đi loan Tin Mừng của Chúa vào thế giới hôm nay, còn đầy hận thù, tranh chấp, áp bức và thương tích. Nhiều nơi và nhiều tâm hồn cần luồng gió của Chúa thổi tới, cần ngọn lửa của Chúa bừng cháy lên.

Ước gì mỗi người con đưa gió, thổi lửa của Chúa, cam đảm là chứng nhân về tình yêu và quyền năng của Ngài. Xin Thần Khí Chúa hiện diện trên môi miệng của con, để những gì con nói không phải chính con nói, mà là Thần Khí của Chúa nói trong con, và khi con đi phục vụ là “con đi làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, xin giúp con biết nói rằng: con chỉ là những đầy tớ vô duyên, con đã làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc17:10), để mọi lời chúc tụng và tôn vinh đều quy về Chúa là CHA toàn năng đến muôn thuở muôn đời – Amen.

Thánh Vịnh 40

2 Tôi đã hết lòng trông đợi CHÚA, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.

3 Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
làm cho tôi bước đi vững vàng.

4 Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào CHÚA.

6 Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ, những kỳ công Ngài đã thực hiện và những điều Ngài dự định cho chúng con: thật là nhiều vô kể! Không một ai sánh được như Ngài. Dầu con muốn loan đi kể lại, nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao!

7 Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,8 con liền thưa: “Này con xin đến! Trong sách có lời chép về con9 rằng: con thích làm theo
thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.”

11 Đức công chính của Ngài, con chẳng giữ riêng lòng mình biết; nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, chẳng giấu giếm chi cùng đại hội rằng Ngài thành tín và yêu thương.

12 Phần Ngài, muôn lạy CHÚA, xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con. Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi.

7 ơn Chúa Thánh Thần

  1. Ơn Khôn Ngoan (wisdom): Giúp ta phân biệt điều phải, điều trái – “Hạnh phúc thay người được trí khôn ngoan, cũng như kẻ được tài phán đoán. Vì được khôn ngoan thì hơn được bạc, được hưởng lợi ích của khôn ngoan thì hơn được vàng. Khôn ngoan quý hơn cả trân châu, không bảo vật nào của con so sánh nổi” (Cn 3, 13-15)
  2. Ơn Hiểu Biết (science): Giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dạy – “Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa. Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi Thần Khí; chúng tôi dùng những lời lẽ Thần Khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về Thần Khí. Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ; họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ Thần Khí mới có thể xét đoán. Nhưng con người sống theo Thần Khí thì xét đoán được mọi sự, mà chẳng có ai xét đoán được người đó” (1Cr 2, 10-15).
  3. Ơn Biết Lo Liệu (council): Giúp ta giải quyết mọi khó khăn trong đời sống – “ĐỨC CHÚA phán với ông Samuel: “Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn ĐỨC CHÚA thì thấy tận đáy long” (1Sm 16, 7).
  4. Ơn Sức Mạnh (fortitude): Giúp ta chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khan – “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?” (Rm 8, 31)
  5. Ơn Thông Minh (understanding): Giúp ta nhận ra thánh ý Chúa – Thiên Chúa phán: “Ta sẽ ban cho chúng một tâm hồn để nhận biết rằng chính Ta là ĐỨC CHÚA. Chúng sẽ là dân của Ta, còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng; bởi vì chúng sẽ hết lòng trở về với Ta” (Gr 24,7).
  6. Ơn Ðạo Ðức (mercy): Giúp ta tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em – “Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14, 17).
  7. Ơn Kính Sợ Thiên Chúa (fear God): Giúp ta tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài – “Nghe đây, hỡi Israel! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất.5 Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em)” (Đnl 6, 4-5).