Cha Bosco Thiện, CSsR vừa về Nhà Chúa, sáng lễ Chúa Thánh Thần

Đăng ngày
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cha Bosco Thiện, CSsR, trong một lần từ Âu CHâu trở về VN thăm anh em.

GNsP (24.05.2015) – Sài Gòn – Tin Mừng cho Người Nghèo trân trọng báo tin:

Cha Bosco Phạm Minh Thiện vừa được Chúa gọi về lúc 6g:00, Chúa Nhật ngày 24.05.2015, nhân Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Cha Bosco Phạm Minh Thiện, CSsR
sinh ngày: 11.05.1930
khấn dòng ngày: 15.08.1954
Linh mục ngày: 05.09. 1959

Tháng 10 năm 2010, chúng tôi đến thăm cha Bosco Thiện tại nhà dưỡng lão ở Nam California. Ngài cùng với chúng tôi dâng lễ thánh Giêrađô ngay trên giường bệnh.

Một chị giáo dân bị ung thư, nhưng còn khỏe (chị này đã qua đời năm ngoái) thường xuyên đến chăm sóc ngài kể, “con hỏi sao cha bận cả ngày, cha nghỉ hưu rồi mà?” Ngài trả lời, “tôi cần nhiều giờ hơn để ở với Chúa và phục vụ các linh hồn”.

Tuy ở trên giường bệnh, nhưng ngài liên tục dịch các sách giáo lý Công giáo quan trọng ra tiếng Việt. Trên tay chúng tôi đang có các tác phẩm NIỀM TIN của NGƯỜI CÔNG GIÁO – Huấn giáo cơ bản – La foi des Catholiques (bản Pháp ngữ xuất bản năm 1984, bản Việt ngữ xuất bản tại VN năm 2009), THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG – The Living God – tháng 5.2012. Và nhiều tác phẩm quan trọng khác.

65
4

Cha Bosco Thiện, CSsR đã từng đi học tập cải tạo sau năm 1975, sau đó vượt biên qua Mỹ. Ngài đã phục vụ nhiều cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và Âu Châu.

Cuối năm 2012, cha Bosco Thiện xin về nghỉ hưu hoàn toàn tại Việt Nam.

Sau một thời gian dài nằm dưỡng bệnh tại Nhà Hưu Dưỡng Sài Gòn DCCT, ngài đã được Chúa gọi về.

7

Xin cộng đoàn hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho cha Bosco Phạm Minh Thiện sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tiểu sử và cuộc đời sứ vụ của ngài.