HÃY ĐI KHẮP TỨ PHƯƠNG THIÊN HẠ

Đăng ngày

3GNsP (01.06.2015) – Sài Gòn – Mc 16,15

“Tôi mong đợi nơi anh chị em điều mà tôi yêu cầu tất cả mọi thành phần của Giáo Hội : ra khỏi chính mình và đi về những vùng ngoại ô của cuộc đời : “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ”, đó là những lời cuối cùng của Chúa Giêsu ngỏ với các môn đệ và hôm nay vẫn còn ngỏ với tất cả mọi người chúng ta.”

 

(trích Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxico gởi tất cả những người tận hiến, nhân dịp năm Đời sống Thánh hiến –  II. 4 – bản dịch Lm. Giuse Phan Tấn Thành OP.).

Lạy Chúa,

xin lôi con ra khỏi tháp ngà an toàn,

bỏ lại sau lưng chốn tiện nghi trần thế,

để đến được với những vùng ngoại ô cuộc đời.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR.

Lễ Chúa Ba Ngôi 2015