Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh và cha Giuse Phan Đức Hiệp, DCCT mừng 25 năm linh mục

Đăng ngày

GNsP (02.6.2015) – Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh DCCT đã dâng thánh lễ tạ ơn mừng ngân khánh linh mục (25 năm) vào lúc 10 giờ, hôm nay 02.6 tại Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn.

Cùng mừng ngân khánh năm linh mục lần này với cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích còn có cha Giuse Phan Đức Hiệp.

Hơn 60 linh mục, một số bề trên, đại diện hội dòng nam nữ tại Sài Gòn và khoảng 400 thân nhân, ân nhân của hai cha đã đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn.

Ngỏ lời với mọi người lúc đầu thánh lễ, cha Giuse Phan Đức Hiệp nói rằng: Đời sống tu trì sau biến cố 30.4.1975 đã bị xáo trộn và tương lai của các tu sĩ, việc đào tạo, huấn luyện các thế hệ kế thừa rơi vào tình trạng mịt mờ. Trong bối cảnh xã hội như vậy, các vị bề trên thời đó là cha Giuse Trần Ngọc Thao, Giám Tỉnh và cha cố Giuse Cao Đình Trị, Phó Giám Tỉnh đã mở ra hướng đi mới cho tỉnh Dòng, là cho từng người chịu chức âm thầm từ những năm 1990. Các ngài đã trải qua 4 năm linh mục âm thầm, phải giữ bí mật, không ai biết, trừ một vài vị hữu trách trong Dòng.

Trong tâm tình xúc động, cha Phan Đức Hiệp nói rằng, 25 năm là dịp các ngài muốn dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì hồng ân thánh chức linh mục. Lời tạ ơn ấy cũng hướng về những vị bề trên, anh em trong Dòng, quý cha giáo, gia đình và những ân nhân đã nâng đỡ để có ngày hôm nay.

Giảng trong thánh lễ và trong lời cám ơn kết lễ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích cũng nhấn mạnh đến tình thương của Thiên Chúa qua con đường, cách thức mà Thiên Chúa đã dẫn các ngài đi. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích cho biết, sau năm 1975 ngài đã phải ra ngoài đời và có 5 năm đạp xe xích lô để kiếm sống. Nhìn lại thời gian này, cha Bích cho biết, đó là những năm tháng hồng ân, bởi vì qua đó ngài có cơ hội sống giữa đời, sống cùng những con người vất vả, khổ cực với cuộc sống. Nhờ 5 năm đó, ngài hiểu được thế nào là lao động và hiểu được những ưu tư, bận tâm, lo toan của người mọi người.

Được biết, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích sinh năm 1952, khấn trong DCCT năm 1977 và chịu chức linh mục ngày 03.5.1990. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích được anh em trong dòng bầu lên làm Giám Tỉnh đầu năm 2015. Cha Giuse Phan Đức Hiệp sinh năm 1949, khấn trong DCCT năm 1976 và chịu chức linh mục vào ngày 26.6.1990. Năm 1990 tỉnh DCCT còn có ba cha chịu chức linh mục là cha Giuse Trần Văn Hội, Đaminh Trần Quốc Bảo và cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, cựu Giám Tỉnh.

Cha Giuse Phan Đức Hiệp (phía tay trái) và cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích trong thánh lễ mừng ngân khánh linh mục

Cha Giuse Phan Đức Hiệp (phía tay trái) và cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích trong thánh lễ mừng ngân khánh linh mục

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh DCCT và cha cựu Giám Tỉnh DCCT là cha Vinhsơn Phạm Trung Thành đều là những linh mục "chịu chức chui" (chính quyền không công nhận)

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh DCCT và cha cựu Giám Tỉnh DCCT là cha Vinhsơn Phạm Trung Thành đều là những linh mục “chịu chức chui” (chính quyền không công nhận)

Một số cha quản hạt trong Tổng Giáo Phận Sài Gòn, quý cha giám tỉnh, các bề trên dòng tu nam nữ, thân nhân, ân nhân đã đến dâng thánh lễ tạ ơn cùng với hai cha.

Một số cha quản hạt trong Tổng Giáo Phận Sài Gòn, quý cha giám tỉnh, các bề trên dòng tu nam nữ, thân nhân, ân nhân đã đến dâng thánh lễ tạ ơn cùng với hai cha.

Từ trái qua, cha Anphong sô Phạm Gia Thụy, cha Giuse Phan Đức Hiệp, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, cha Tô ma Phạm Quốc Hùng. Cha Hùng  đang là Bề trên tu viện, kiêm chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ HCG

Từ trái qua, cha Anphong sô Phạm Gia Thụy, cha Giuse Phan Đức Hiệp, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, cha Tô ma Phạm Quốc Hùng. Cha Hùng đang là Bề trên tu viện, kiêm chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ HCG

Quý sơ dòng Phaolô ngồi chung với cộng đoàn trong thánh lễ tạ ơn

Quý sơ dòng Phaolô ngồi chung với cộng đoàn trong thánh lễ tạ ơn

Thân nhân của cha Giuse Phan Đức Hiệp trong thánh lễ tạ ơn. Ông bà cố cha Giuse Phan Đức Hiệp đều đã qua đời.

Thân nhân của cha Giuse Phan Đức Hiệp trong thánh lễ tạ ơn. Ông bà cố cha Giuse Phan Đức Hiệp đều đã qua đời.

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích từng học Giáo luật tại Canada và có nhiều năm làm cha giáo dạy Giáo luật tại các chủng viện và học viện

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích từng học Giáo luật tại Canada và có nhiều năm làm cha giáo dạy Giáo luật tại các chủng viện và học viện

 Một số cha chụp hình lưu niệm với hai cha sau thánh lễ


Một số cha chụp hình lưu niệm với hai cha sau thánh lễ

GNsP