DCCT Brazil: Kỷ niệm 55 năm tổ chức hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Curitiba

Đăng ngày

GNsP (20.06.2015) – Curitiba, Brazil – Nhân dịp mừng kỷ niệm lần thứ 55 đánh dấu việc tổ chức hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG) tại Curitiba, Brazil, đồng thời khai mạc Năm Thánh 150 bức Linh ảnh ĐMHCG được ĐTC Pio IX trao cho các thừa sai DCCT với sứ mạng “Hãy làm cho Mẹ được thế giới biết”.

Thực tế trong suốt 150 năm qua, các tu sĩ DCCT trên khắp thế giới đã loan báo Tin mừng qua việc sùng kính tuyệt vời ĐMHCG, Linh ảnh Tình yêu này. Các thừa sai DCCT hiện diện trên 74 quốc gia đã sẵn sàng dành 3 năm tổ chức năm thánh về sứ mạng được trao phó.

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Curitiba, Brazil cũng không là ngoại lệ. Trong những dịp hành hương làm tuần cửu nhật, chương trình gồm có rước kiệu ĐMHCG và làm phép các loại xe và hát thánh ca.

1506201

Chủ đề của tuần cửu nhật là “Thưa Bà, đây là con của Bà” (Ga 19,26), anh chị em sẽ nghe các cha giảng thuyết đến từ nhiều Đền thánh khác nhau ở Brazil, hạn như Bề trên Đền Divine Eternal Father ở Goiás, cha Edinísio Gonçalves CSsR; Bề trên Đền thánh Quốc gia Aparecida, cha John Baptist de Almeida, CSsR, Phó Bề trên của Đền thánh mới Father of mercies ở Cachoeira Paulista, cha Marcio Padro, và lần đầu tiên có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Curitiba, Đức cha José Antonio Peruzzo, và Đức cha José Mário Aragonese. Dĩ nhiên, tất cả các thừa sai DCCT Tỉnh Campo Grande, những anh em sống trong các cộng đoàn thuộc các bang Mato Grosso do Sul và Parana cũng hiện diện.

Hiếu Minh