Hai cha DCCT mừng 40 năm Linh mục tại Gp. Đà Lạt

Đăng ngày

GNsP (22.06.2015) – Ngày 21/6/1975, Đức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình đã đặt tay phong chức Linh mục cho hai Tu sĩ DCCT: Giuse Nguyễn Hưng Lợi và Antôn Trần Thế Phiệt.

Sau đó 2 cha được Bề trên sai đến phục vụ tại vùng truyền giáo huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cùng với một vài Tu sĩ DCCT khác. Hai cha miệt mài học tiếng K’ho để loan báo Tin mừng cho bà con dân tộc thiểu số.
Một đêm vào năm 1977, công an ập vào Tu viện bắt cha Antôn Trần Thế Phiệt đưa đi trong đêm và sau đó bỏ tù ngài với tội danh “tiếp tế cho Phun rô” không qua một toà án nào. Cha Giuse Nguyễn Hưng Lợi phải thi hành sứ vụ Linh mục một cách âm thầm…
Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, GM Giáo phận Đà Lạt chủ tế Thánh lễ Tạ ơn hôm qua, Chúa Nhật 21/6/2015, tại Nhà thờ Đampău, đã nói: “Nếu chức Linh mục là của riêng cá nhân hai cha thì hai cha cứ tạ ơn riêng, không việc gì phải mời mọi người đến Tạ ơn! Nhưng chức Linh mục của hai cha được ban cho để phục vụ Giáo hội, phục vụ các linh hồn tại vùng truyền giáo (huyện Lâm Hà) này. Biết bao nhiêu hồng ân Chúa ban cho cộng đoàn trong suốt 40 năm qua nhờ sứ vụ Linh mục của hai cha. Nhờ đó mới có được như ngày hôm nay….”
Tham dự Thánh lễ đồng tế vào lúc 10g00 có khoảng 20 Linh mục Dòng và Triều.
Sau thánh lễ, cộng đoàn ở lại chia sẻ bữa tiệc mừng của hai cha.

150621-40 nam LM (1)

150621-40 nam LM (2)

150621-40 nam LM (3)

150621-40 nam LM (4)

150621-40 nam LM (5)

150621-40 nam LM (6)

150621-40 nam LM (7)

150621-40 nam LM (8)

150621-40 nam LM (9)

150621-40 nam LM (10)

150621-40 nam LM (11)

150621-40 nam LM (12)

GNsP

Ảnh: Khắc Hoàng