ĐTC BAN ƠN TOÀN XÁ CHO NĂM THÁNH ÐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Đăng ngày

‪‎GNsP‬ (30.06.2015) – Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Dòng Chúa Cứu Thế nhận linh ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban đặc ân ơn toàn xá cho Hội Dòng.

pope-francis

Ơn Toàn Xá này dành tất cả những ai hành hương đến nhà thờ Thánh Anphong ở Rôma hoặc bất kỳ nhà thờ của Dòng Chúa Cứu Thế ở khắp nơi trên thế giới để tôn kính linh ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ ngày 27 tháng 06 năm 2015 đến 27 tháng 06 năm 2016.

Cha Michael Brehl, Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế, công bố sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao

Cha Michael Brehl, Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế, công bố sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao

Các điều kiện thông thường để được nhận ơn toàn xá là xưng tội, rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Tin Kính và cầu nguyện với Mẹ Maria Rất Thánh của chúng ta.

Indulegence_2

Những ai vì bệnh tật, tuổi già hay vì một lý do nghiêm trọng nào khác không thể thực hiện một cuộc hành hương cũng có thể nhận được ơn toàn xá. Họ nhận được ơn, miễn là hiệp ý thiêng liêng với việc mở Năm Thánh và ăn năn tội cũng như có ý muốn hoàn thành các điều kiện thông thường. Để nhận được ơn này họ cần cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa, dâng những đau khổ bệnh tật của mình trước linh ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

GNsP (theo cssrredemptoristi.com)