ĐẤNG GÁNH TỘI TRẦN GIAN

Đăng ngày

GNsP (05.07.2015) – Sài Gòn – Bài chia sẻ lễ giáp năm TNLT Anphong Huỳnh Anh Trí của cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành (St 27, 1-5. 15-29) Bài đọc một thứ bảy tuần 13 TN.

Trong sách Sáng Thế cho chúng ta nghe một câu chuyện, một câu chuyện không vui và làm cho lòng ta trăn trở. Tổ phụ Isaac về già tìm người chúc phúc để nối tiếp lời hứa của Thiên Chúa, người anh cả Esau là chọn lựa chính đáng cho việc thực hiện lời chúc phúc này, nhưng Rebeca, bà mẹ của Giacob đã lượn lẹo tổ chức giả dạng cho Giacob, Giacob thế chỗ của Esau, người cha già Isaac bị lẫn lộn mà chúc phúc cho Giacob. Lời hứa cứu độ của Thiên Chúa luôn chuyển theo dòng Giacob chứ không phải Esau.

15070513

Đó là lịch sử của nhân loại, đó là lịch sử cứu độ ! Trong lịch sử cứu độ đầy dẫy những chuyện không hay như vậy, cứ nối tiếp chuyện này đến chuyện kia. Con Thiên Chúa làm người theo dòng dõi Giacob, làm người trong mạch lịch sử như vậy, nối tiếp lịch sử như vậy và đảm nhận lấy lịch sử này. Con Thiên Chúa làm người, Đấng vô cùng tinh tuyền thánh thiện, không biết đến tội lỗi đưa vai gánh lấy những tội lỗi, gian tà, bất công của con người, gánh tội người khác mà không có tội là một nỗi oan khiên, chết vì tội người khác mà chết tức tửi nhục nhã là một nỗi oan khiên vô tận. Thiên Chúa chọn cách thức này để gánh tội và để xóa tội trần gian.

Tôi có dịp iếp xúc với anh Huỳnh Anh Trí trong thời gian anh trở bệnh, khi ấy, lòng tôi xót xa về nỗi oan khiên anh phải chịu, cái căn bệnh ác nghiệt vô lý đổ ấp xuống cuôc đời anh, anh không đáng chịu và không phải là người phải chịu căn bệnh này, nhưng thật oan khiên, anh đã đau đớn vật vã với căn bệnh và chết vì căn bệnh thế kỷ. Bất công và gian ác ! Khi nãy trước giờ dâng lễ, tôi đi vào và gặp một cháu con của anh Đinh Đăng Định. Cũng vậy, anh Định đã phải ra đi với nỗi oan ức mà anh phải chịu.

15070512

Thế nhưng, khi chúng ta trăn trở bế tắc với các câu hỏi về sự dữ sự ác hoành hành trong nhân loại, thì Thiên Chúa hé lộ cho chúng ta thấy Thiên Chúa biến sự dữ thành cơ hội để phát sinh sự thiện. Cái chết kinh hoàng của Chúa Giêsu trên thập giá là “tội hồng phúc” để nhân loại được cứu độ. Thánh Phaolo trong thư Roma nói rằng “Thiên Chúa biến mọi sự trở nên ich lợi cho những ai yêu mến Người”. Khi dâng lễ an táng cho anh Trí, Thánh lễ có lời nguyện rằng “xin cho kẻ đã chết như Con Chúa thì cũng đươc sống lại như Người”, Hôm nay trong Thánh lễ này chúng ta cũng sẽ lại cầu nguyện như vậy, Anh Trí đã mang lấy nổi oan khiên và chết một cách oan ức, cái chết của anh giống cái chết của Chúa Giêsu thì rất đúng cho lời nguyện mà chúng ta dâng hôm nay.

15070515

“Xin Thiên Chúa ban cho con những giọt sương trời, giải đất mầu mở, lúa miến và rượu nho dư đầy.” Đó là lời chúc phúc của Isaac dành cho Giacob. Thiên Chúa mượn lời Kinh Thánh để nói lên sự phong phú giàu có và vĩnh cửu của hiệu quả ơn cứu độ, nhưng oái oăm ở chỗ lời chúc phúc lại ban ngay trong cái bất công và gian xảo. Ai đó đã nói Thiên Chúa vẽ đường thẳng bằng những đường cong. Bất chấp lịch sử này nối tiếp bằng những bất công, bạo tàn, gian dối và xảo quyệt của nó, Thiên Chúa làm chủ lịch sử vẫn dẫn lịch sử đến sự phong nhiêu tuyệt diệu mà Chúa mong muốn. những giọt sương trời, giải đất mầu mở, lúa miến và rượu nho dư đầy. Thiên Chúa vượt lên trên mọi thứ của con người cho dù nó tinh vi và khôn khéo đến đâu để lịch sử này là lịch sử của Chúa và đích đến mà Chúa muốn là đích của lịch sự đi đến theo ý Chúa, bất chấp con người.

Những ai mà Thiên Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu thì ngài không để phải hư mất, đó là lời của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta tin tưởng và phó thác anh An Phong Huỳnh Anh Trí cho Chúa.

15070516

Ghi lại bài giảng của Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR. trong ngày lễ giỗ một năm của anh An Phong Huỳnh Anh Trí tại Nhà Hài Cốt DCCT SG. 04/07/2015.

Ảnh: Phạm Đức Hiệp