DCCT tại Argentina, Ấn Độ và New York khai mạc Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Đăng ngày

GNsP (11.07.2015) – Trang tin DCCT toàn cầu đưa tin 3 Đơn vị DCCT tại Argentina, Ấn Độ và New York tổ chức Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh ĐMHCG

  1. DCCT Argentina: Đền ĐMHCG tại Salta

150711-Argentine 1

150711-Argentine 2

DCCT Argentina tổ chức tuần Cửu nhật kính ĐMHCG từ ngày 26/6 đến ngày 4/7. Chủ đề của Năm Thánh là: “Chúng ta tìm kiếm Chúa Giêsu…nơi khuôn mặt Đức Maria”.

150711-Argentine 3

Già trẻ lớn bé đều tham dự

  1. Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Liguori – Ấn Độ:

Tỉnh DCCT Liguori đã cử hành Năm thánh ĐMHCG vào ngày 27/6 tại Nitya Sahaya Matha Bhavan, Chowara. Chương trình kéo dài 10 ngày, trong đó tuần Cửu nhật từ 18 đến 26/6 và ngày chính lễ 27/6.

150711-An do 1

150711-An do 2

150711-An do 3

Đức cha Mar George Madathikandathil, Giám mục Giáo phận Kothamangalam, đã chủ tế Thánh lễ khai mạc Năm Thánh tại Holy Qurbana.

Ngoài việc cử hành ở cấp Tỉnh Dòng, các cộng đoàn cũng khai mạc Năm Thánh tại cộng đoàn mình cùng với anh chị em giáo dân.

  1. Tỉnh DCCT Yorkton – New York

150711-New York 1

Cha Dmytro Dnistrian, CSsR hướng dẫn giáo dân cầu nguyện với Linh ảnh ĐMHCG

Tỉnh DCCT Yorkton cử hành Năm Thánh ĐMHCG tại những nơi quan trọng như Saskatoon, Winnipeg và Yorkton, Canada.

Vào ngày 20/6/2015 Tỉnh Dòng đã tổ chức một “ngày cầu nguyện với Linh ảnh ĐMHCG” tại Nhà thờ Saints Peter and Paul Ukrainian ở Saskatoon, Saskatchewan. Có khoảng 60 người tham dự buổi cầu nguyện này, gồm có cầu nguyện và chia sẻ ngắn. Mỗi phần trình bày như khai mở thông điệp của bức Linh ảnh. Kinh nghiệm này không chỉ giúp người tham dự hiểu biết hơn về Linh ảnh mà còn kéo họ đến gần Tình yêu Cứu độ của Thiên Chúa hơn.

Còn tại Đền thờ Chân phúc Vasyl Velychkovsky, CSsR, ở Nhà thờ St. Joseph’s Ukrainian tại Winnipeg, Manitoba, vào ngày 27/6 vừa tổ chức khai mạc Năm Thánh vừa kính nhớ các vị Tử đạo Ukrainian, cách riêng là Chân phúc Vasyl. Có khoảng 300 người tham dự.

150711-New York 2

Cha John Sianchuk, CSsR giảng tại Winnipeg

Tại Nhà thờ St. Mary’s Ukrainian ở Yorkton, Saskatchewan, hành hương thường niên kính ĐMHCG được tổ chức từ ngày 25 đến 28/6/2015. Các tín hữu cầu nguyện trước Linh ảnh ĐMHCG có tuổi đời lên tới cả trăm năm. Bức Linh ảnh trong Đền thờ này dường như là bức Linh ảnh ĐMHCG lớn nhất ở Canada.

150711-New York 3

Cha Larry Kondra, CSsR, Bề trên Giám tỉnh Yorkton đứng trước Linh ảnh ĐMHCG trong Nhà thờ Saint Mary’s Ukrainian ở Yorkton, Saskatchewan

Thời gian này trùng hợp với dịp Vacation Bible School (VBS) thường niên của Nhà thờ Saints Peter and Paul Ukrainian tại Saskatoon dành cho thiếu nhi trong Giáo xứ. Vì thế, mỗi ngày các em được học hỏi về các chi tiết trong bức Linh ảnh ĐMHCG. Cuối ngày, các em hát vang bài thánh ca bất hủ ca tụng Đức Mẹ “Rejoice O Virgin Mary.”

150711-New York 4

Các em thiếu nhi của Giáo xứ Saints Peter and Paul Ukrainian tại Saskatoon trong Vacation Bible School 2015

Pv. GNsP