Rôma: Họp các tân Bề trên Giám (Phụ) tỉnh DCCT

Đăng ngày

GNsP (11.07.2015) – Từ ngày 20/6 đến ngày 5/7/2015 các tân Bề trên Giám (Phụ) tỉnh các Đơn vị theo ngữ hệ Latin và Điều phối viên Liên hiệp DCCT vùng Mỹ Latin và Caribbean đã tham dự kỳ họp với Hội đồng Trung ương Dòng.

Kỳ họp bắt đầu hôm thứ hai 20/6 tại Rôma và nội dung tràn ngập các thông tin liên quan tài chánh, công trình của Uỷ ban Liên đới, về Học viện Luân lý Thánh Anphong, “Collegio Maggiore”, công việc của Văn khố Trung ương, Viện Sử học và Văn phòng Thư ký Trung ương.

150711-Roma 1

Trong dịp này, các tân Bề Giám (Phụ) tỉnh tham dự lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào các ngày 27 và 28/6 khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 150 năm Linh ảnh MHCG hiện diện với các Tu sĩ DCCT. Ngày 30/6 các tham dự viên đã lên đường thăm Scala, Pagani và Materdomini để tiếp tục kỳ họp cho đến ngày 5/7 mới trở lại Rôma.

Các tham dự viên gồm có 3 bề trên Giám tỉnh đến từ Liên hiệp DCCT vùng Âu châu (Naples, Madrid, France); 2 vị đến từ Liên hiệp vùng Phi châu (Angola and Madagascar), 9 vị đến từ Brazil và 7 vị đến từ châu Mỹ Latin. Các Bề trên Giám (Phụ) tỉnh của 9 Đơn vị ở Brazil đều là những người mới đảm nhận trách nhiệm này lần đầu. Cha Bề trên Tổng quyền và các vị Tổng Cố vấn phải chủ động trong kỳ họp.

150711-Roma 2

150711-Roma 3

Pv. GNsP