DCCT Argentina: Năm Thánh ĐMHCG tại Patagonia

Đăng ngày

GNsP (24.07.2015) – Vào ngày 1/6/2015 DCCT tại Argentina đã khai mạc Năm Thánh ĐMHCG tại thành phố Esquel, Patagonia. Tham dự có các chị Marita và Susana, Cha Daniel Virgili (sống và làm việc tại Villa La Angostura), các cha Antonio, Victor và thầy Hector sống ở Futaleufu (Chile), và cha O. Slaby cùng với các thầy người Ba Lan đang giúp mục vụ tại đây.

Sau thánh lễ mọi người tham dự bữa ăn tối với nhau. Hầu hết đều ở xa đến đây họp mặt.

Argentina 1

Argentina 2

Pv. GNsP