Phụ tỉnh DCCT Nigeria có thêm 5 Phó tế và 5 Linh mục

Đăng ngày

GNsP (24.07.2015) – Vào hôm thứ bảy, ngày 5/7/2015 Phụ tỉnh DCCT Nigeria vừa có thêm 5 Phó tế và 5 Linh mục.

Thánh lễ phong chức diễn ra lúc 10 giờ sáng do Đức TGM Gabriel ‘Leke Abegunrin của TGP Ibadan chủ tế. Trong bài giảng, ngài mời gọi các tân linh mục hãy trở nên những chứng nhân đích thực của Tin mừng.

Nigeria 1

Nigeria 2

– 5 tân Phó tế:

  1. Vitus Orji
  2. Ambrose Unuajawhofia
  3. Pascal Nwankwo
  4. Francis Alex Okafor
  5. Brendan Ugwu

– 5 tân Linh mục:

  1. Kingsley Anoghala
  2. Johnmary Chiji
  3. Philip Offor
  4. Pius Oyeniyi
  5. Eric Ezirim

Với lễ phong chức này, Phụ tỉnh DCCT Nigeria hiện có 89 linh mục.

Nigeria 3

Nigeria 4

Pv. GNsP