DCCT Nam Phi: Kỳ họp thứ nhất của Công hội Tỉnh

Đăng ngày

GNsP (29.07.2015) – Kỳ họp thứ nhất của Công hội Tỉnh DCCT Nam Phi diễn ra hồi giữa tháng 6. Hiện diện tại Công hội có cha Charles Uloku đại diện cho anh em DCCT Nigeria đang sống và làm việc trong Tỉnh.

Tương quan giữa Tỉnh Nam Phi và Phụ tỉnh Nigeria là vấn đề chính của các cuộc thảo luận trong suốt Công hội. Các vấn đề khác được thảo luận là khả năng thiết lập sự hiện diện của DCCT tại Eastern Cape, vấn đề đào tạo và Đời sống cộng đoàn.

150729-Nam Phi

Đặc biệt là thảo luận về những hoạt động trong Năm Lòng Thương xót Chúa sắp tới và kế hoạch cộng tác với các Dòng khác trong xứ sở thực hiện chuỗi hoạt động về “Mercy Missions” trong năm 2016.

Công hội Tỉnh diễn ra trong tuần lễ trước khi khai mạc Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nên Công hội tin tưởng vào sự thành công của Công hội nhờ sự chuyển cầu của Mẹ.

Pv. GNsP