MẸ TRONG THẾ GIỚI ƠN CỨU CHUỘC

Đăng ngày

GNsP (08.10.2015) – Sài Gòn – Lòng tin của chúng ta đặt trên nền tảng biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh vinh hiển, các bài giảng của các Tông đồ trong toàn bộ sách Công Vu Tông Đồ cho chúng ta thấy điều đó ( Kerygma). Mọi suy tư và cử hành phụng vụ đều được thực hiện trong cảnh vực cứu độ này.

Bức Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp không nằm ngoài bố cục linh đạo Kitô giáo, không nằm ngoài sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa.. Hình ảnh Mẹ cùng với Chúa Giêsu con của Mẹ được đặt trong bối cảnh nền vàng kim, màu vàng kim diễn tả thế giới vinh quang của Thiên Chúa, thế giới vĩnh hằng, thế giới bình an viên mãn.

Untitled

Chúa Giêsu đã phục sinh, Ngài được Thiên Chúa Cha cất đặt bên hữu Chúa Cha, nắm quyền vương đế và làm Chúa của lịch sử, làm Chúa của nhân loại này.
“Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài!
và ban cho Ngài Danh hiệu
vượt quá mọi danh hiệu,
hầu trước danh hiệu của Ðức Giêsu,
mọi gối đều phải quì xuống bái lạy,
chốn hoằng thiên, trên địa cầu, dưới gầm đất,
và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng:
Giêsu Kitô Là Chúa,” (Philip 2, 9 – 11)

Giêsu Kitô là Chúa, là nguồn Ơn Cứu Độ, là Đấng điều khiển vận mệnh lịch sử nhân loại này, nên thế giới của Ngài là thế giới của vĩnh hằng, của vinh quang và của sự sống đời đời. Đức Maria mẹ Ngài, người đã cưu mang Ngài và luôn hợp nhất với Ngài cũng được chung phần vinh quang với Ngài trong cõi của Thiên Chúa. “tiên thường là Ðức Kitô, rồi đến các kẻ thuộc về Ðức Kitô, vào buổi Quang lâm của Ngài”. (1 Cr 15, 23)

Nơi thế giới vinh quang của Thiên Chúa, Mẹ cúi nhìn về phía chúng ta, là con cái của Mẹ ở trần gian này, hình ảnh Mẹ vẫn hiển hiện trước mắt chúng ta, Mẹ vẫn ở giữa chúng ta và bên cạnh chúng ta, ở giữa và bên chúng ta trọn vẹn không xa cách trong mọi nỗi gian nguy cuộc đời. Toàn bộ hình ảnh của Mẹ và của Chúa Giêsu được chiếu soi bởi ánh vàng kim là ánh vinh quang của Thiên Chúa, màu vàng kim lấp lánh ẩn hiện trong từng nếp áo, trong từng vành khăn.

Không chỉ tận hưởng vinh quang của Thiên Chúa, từ nơi Thiên Chúa, Mẹ mang vinh quang của Thiên Chúa chiếu vào trần gian, Mẹ hiện diện và bên cạnh chúng ta để ánh vinh quang ấy chiếu tỏa trên cuộc đời chúng ta nữa. Như từng nếp áo, như từng vành khăn, ánh vinh quang của Thiên Chúa Mẹ mang vào trần gian cho chúng ta như muốn chiếu rọi vào mọi ngóc ngách của cuộc đời chúng ta.

Còn niềm tin nào mãnh liệt hơn niềm tin vào vinh quang của Thiên Chúa đã có đấy rồi cho chúng ta, còn hạnh phúc nào hơn hạnh phúc có được sự sống đời đời như lời Thiên Chúa đã hứa cho chúng ta, còn niềm hy vọng nào hơn niềm hy vọng chúng ta đã được chiêm ngưỡng tỏ tường. Nơi Mẹ chúng ta tìm kiếm được niềm tin, niềm hy vọng và sự sống đời đời mà Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta.

Thật Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR.