ĐỨC TRINH NỮ MARIA TRONG BIẾN CỐ TRUYỀN TIN

Đăng ngày

20151206_truyentinGNsP (06.12.2015) – Trong suốt mùa Vọng, Phụng Vụ nhắc nhở chúng ta hằng ngày về sứ điệp của Sứ Thần Gáprien mang đến cho Đức Trinh Nữ Maria: “Thiên thần Gáprien chào bà Maria: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”,[2] và cầu nguyện mỗi ngày: “Mẹ mến yêu của Đấng Cứu Độ,… Mẹ đã nhận lời Sứ thần Gáprien vui mừng chào Mẹ: xin thương xót chúng con là kẻ có tội”.

Sự ưng thuận của Mẹ được tiền định trước khi Chúa Con nhập thể[3] có tầm quan trọng nhất trong câu truyện cứu độ, đối với mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Lời là sự phục hồi bản chất nhân loại.

Phụng vụ Roma nhắc nhở lại bí tích ơn cứu độ này của chúng ta không chỉ trong đại lễ ngày 25 tháng ba, nhưng trong lúc lễ Giáng Sinh của Chúa gần đến, vào ngày 20 tháng mười hai, và cụ thể vào Chúa Nhật thứ bốn mùa Vọng năm B; việc cử hành mầu nhiệm cứu độ này phù hợp với đặc tính và bản chất của mùa Vọng.

Chính vì lý do này mà Thánh lễ Đức Trinh Nữ Maria, và lễ Truyền tin của Đức Chúa thích hợp sử dụng khắp nơi, bởi lý do tốt lành này, trong thời gian mùa Vọng, việc kính nhớ tới Mẹ của Đức Chúa sẽ được cử hành.

Như ở trong các cuộc cử hành Thánh lễ, các bài đọc được lấy từ lời ngôn sứ về trinh nữ, là người sẽ sinh con “Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai”: bài đọc 1,[4] và thông điệp của sứ thần Gáprien mang đến cho Trinh nữ thành Nadarét: “này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu.”[5]

Thánh lễ này trước đây được cử hành vào tuần chay 3 ngày của mùa Vọng[6]. Vì vẻ đẹp của nó được biết tới thường xuyên trong thời trung cổ, như là “Thánh lễ Vàng”.

Công thức được tìm thấy trong Sách lễ Roma, ở phần chung của Đức Trinh Nữ Maria, mùa Vọng, ngoại trừ phần lời nguyện tiến lễ, được lấy trong Chúa Nhật thứ 4 mùa Vọng, và kinh tiền tụng được lấy trong lễ Truyền Tin, lễ trọng ngày 25 tháng ba.

[2] Thánh ca, Kinh Trưa.

[3] LG số 56.

[4] Is 7, 10-14; 8, 10c

[5] Lc 1, 26-38.

[6] Ember days of Advent.

Trích trong bộ sưu tập các thánh lễ về Đức Maria