SOS: Nhà cầm quyền Cộng Sản ngang nhiên phá dỡ Chủng Viện Ba Đông, giáo phận Hải Phòng

Đăng ngày

GNsP‬– Cha Nguyễn Văn Nguyên, Hạt Trưởng Hạt Kẻ Sặt và cha Đặng Văn Hoàng, chính xứ Kẻ Bượi, quản nhiệm xứ Ba Đông, thuộc Giáo phận Hải Phòng đã viết đơn đề nghị khẩn cấp gửi các cấp chính quyền tỉnh Hải Dương yêu cầu “Dừng ngay việc chính quyền tự ý phá dỡ Chủng Viện Ba Đông- Giáo phận Hải Phòng”.

Truyền Thông GNsP gửi tới quý vị Đơn đề nghị này và xin quý vị hiệp ý, cầu nguyện để nhà cầm quyền biết tôn trọng tài sản của Giáo hội, cụ thể ở đây là tài sản của Giáo phận Hải Phòng.

Thời gian gần đây nhà cầm quyền Cộng Sản tiếp tục cưỡng chiếm và đập phá những cơ sở từng là của Giáo hội Công Giáo như: Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang, Tòa Khâm Sứ Hà Nội và mới nhất là Chủng Viện Ba Đông- Giáo phận Hải Phòng.

3

Chủng viện Ba Đông giáo phận Hải Phòng nơi từng đào tạo biết bao Giám mục và linh mục cho Giáo hội nay đang có nguy cơ bị san bằng

Nhà quyền Cộng Sản cho xe ủi vào san lấp Chủng Viện Ba Đông của giáo phận Hải Phòng

Nhà quyền Cộng Sản cho xe ủi vào san lấp Chủng Viện Ba Đông của giáo phận Hải Phòng

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KHẨN CẤP

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KHẨN CẤP

GNsP