Cha Giám Tỉnh DCCT Việt Nam xin cầu nguyện lấy lại cơ sở của Nhà Dòng

Đăng ngày

‪‎GNsP‬ – Trong lá thư Xin Cầu Nguyện, Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT đã xin tất cả các tu sĩ DCCT và anh chị em tín hữu Công Giáo hiệp thông cầu nguyện để nhà Cầm Quyền trả lại các cơ sở thuộc tu viện DCCT Việt Nam mà họ đã cưỡng chiếm sau năm 1975, cụ thể là khách sạn Hải Yến trước đây là tu viện DCCT Nha Trang.

Sau năm 1975, tu viện DCCT Nha Trang bị nhà cầm quyền chiếm làm khách sạn và lấy tên là Hải Yến. Nay nhà cầm quyền lại âm mưu trao cho một công ty tư nhân để khai thác và kinh doanh.

12348079_720406811392930_2314629699762320923_n

GNsP