Lời giới thiệu của tác giả Tập sách “12 bài Suy niệm về Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp”

Đăng ngày

GNsP (16.03.2016) – LỜI GIỚI THIỆU CỦA CHA MAREK KOTYNSKI, C.Ss.R

Tác giả của Tập sách “Meditations on the Icon of Our Mother of Perpetual Help” 

Our_Holy_Mother_Of_Perpetual_Succour

Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Một trong những hình ảnh phổ biến của Đức Trinh Nữ Maria nổi tiếng khắp thế giới, ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là một bức I-côn. Đây là điều làm nên tính cách đặc biệt của bức ảnh; đây là nơi ẩn chứa giá trị đặc biệt của bức ảnh. Tuy nhiên, trong thế kỷ trước, khía cạnh này hiếm khi được nhấn mạnh và hậu quả là người ta không gặt hái được lợi ích gì từ tài sản to lớn này về ý nghĩa và sức mạnh thiêng liêng khả dĩ làm hồi sinh lòng sùng kính Đức Thánh Trinh Nữ trong bức ảnh này. Trong nhiều thập niên, linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cứ mỗi tuần tập họp các Kitô hữu thuộc nhiều giáo hội khác nhau trong Tuần Cửu Nhật Trường Kỳ, tại những nơi thờ phượng hay trong các nhà riêng trên khắp thế giới. Những người làm việc sùng kính này khởi xướng vào năm 1922 tại St. Louis, Hoa Kỳ, đã suy niệm với đức tin về ảnh thánh này và đã dâng lời Tạ ơn từ đáy lòng cũng như những lời cầu xin thống thiết lên Mẹ Chúa Cứu Thế, Đấng luôn chuyển cầu những ân huệ và trợ giúp thiêng liêng mà họ kinh nghiệm cách vững chắc.

Những bài suy niệm được tập hợp sau đây với ước mong lấp đầy phần nào khoảng trống nói trên và giới thiệu với giáo dân mầu nhiệm của Linh ảnh mà họ tôn kính. Những bài suy niệm ấy nhằm củng cố mối dây thiêng liêng của những người tin vào Đức Trinh Nữ, mở ra cho họ di sản thế kỷ của truyền thống đạo Kitô xưa. Những bài suy niệm này muốn gợi hứng và hướng dẫn cho lòng đạo đức cá nhân, một con đường thiêng liêng qua đó nhờ việc chiêm ngắm linh ảnh, nghĩa là nhìn lên ảnh thánh với cả tấm lòng, người tín hữu đến gần Thiên Chúa hơn và mở lòng ra với anh chị em đồng loại, được củng cố nhờ sự chuyển cầu của Mẹ. Những bài suy niệm này cũng có thể cung cấp gợi ý cho các thừa tác viên hướng dẫn Tuần Cửu Nhật. Nó có thể làm phong phú một suy niệm ngắn thường được nêu lên trong giờ thánh để hiểu hơn về sứ điệp thiêng liêng của linh ảnh. Những bài suy niệm được trình bày như một dẫn nhập về thần học và biểu tượng của linh ảnh để tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ nội tâm giữa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với người tín hữu. Vì thế, cần có hình của linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đặt trước mặt khi đọc các bài suy niệm này và dõi theo một cách cá nhân từng phần riêng biệt của bài suy niệm, mắt chăm chú nhìn lên linh ảnh.

Trong những bài suy niệm này, ngoài nhiều tài liệu khác nhau, tôi có sử dụng các tác phẩm “The Icon: Window on the Kingdom” của Michel Quenot, “The Art of the Icon: A Theology of Beauty” của Paul Evdokimov, và “Behold the Beauty of the Lord: Praying With Icons” của Henri J.M. Nouwen.

Saint_Alphonsus_de_Liguori_-_Rome_-_Our_lady_of_perpetual_help

Linh ảnh gốc hiện đặt tại Nhà thờ Thánh Anphong ở Roma, nước Ý

Marek Kotynski, C.Ss.R.

Chuyển ngữ: Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, C.Ss.R