Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Long được bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Parramatta, Úc

Đăng ngày
GNsP– Hôm ngày 05/05/2016 Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã công bố bổ nhiệm Đức cha Vinh-sơn Nguyễn Văn Long, Giám Mục Phụ Tá Tổng giáo phận Mebourne, làm Giám Mục chính tòa thứ tư của giáo phận Parramatta. Đức cha Vinh-sơn Nguyễn Văn Long là niềm tự hào của người Việt Nam nói chung và của người Việt tị nạn cộng sản nói riêng.
DGMNguyenvanLong
 
Đức Tổng Giám Mục Denis Hart, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Australia hoan nghênh sự bổ nhiệm này của Đức Thánh Cha, ngài nói: ‘sau thời gian đảm nhiệm những chức vị lãnh đạo quan trọng trong dòng Phan-xi-cô viện tu, Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long được làm Giám mục Phụ tá giáo phận Melbourne từ năm 2011, ngài đã làm việc như một mục tử tài năng và nhân hậu, Đại diện Tông Tòa và Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo bang Victoria’.
 
“Chúng tôi hân hoàn chào mừng việc bổ nhiệm ngài làm Giám Mục giáo phận Parramatta, vì biết rằng sự đơn sơ và hồng ân nên giống Chúa Ki-tô sẽ giúp công việc phục vụ ở giáo phận mới của ngài được tốt đẹp”
 
Sau khi công bố, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long chia sẻ: “tôi cảm thấy ý thức trách nhiệm và vinh dự được bổ nhiệm tới Giáo Phận Parramatta. Với tất cả lòng khiêm tốn, tôi chấp nhận sự bổ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô”
 
Ngài nói tiếp “Việc bổ nhiệm này đi liền với lòng quan tâm to lớn cho người dân giáo phận Parramatta và cho Hội Thánh địa phương. Ưu tiên khẩn trương nhất của tôi giờ là làm quen với hàng giáo sĩ và giáo dân trong giáo phận”.
 
“Đến Úc như những thuyền nhân từ Việt Nam, tôi thấy mình là một người mới tới Melbourne. Bây giờ tôi lại coi mình như là người mới với giáo phận Parramatta. Tôi biết mình sẽ được phong phú hóa nhờ rất nhiều nền văn hóa hình thành nên Western Sydney và Blue Mountains.”
 
Đức Cha Vinh-sơn Nguyễn Văn Long là một người hết sức tha thiết với tiền đồ của tổ quốc Việt Nam – nơi ngài sinh ra. Hôm 28/04 trong bài phát biểu về tôn giáo trước hiện tình đất nước, ngài nhắc lại thân phận, nguồn gốc của mình: “Trước khi làm người Công Giáo, trước khi làm giám mục, tôi là người Việt Nam; tôi chịu ơn những anh hùng hào kiệt đã hy sinh cho tiền đồ dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. Tôi chịu ơn những chíên sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bảo vệ tự do cho tôi. Tôi chịu ơn những thuyền nhân đã không may mắn như tôi, nhưng cũng chính vì những cái chết thương tâm của họ mà thế giới tự do đã đón nhận những người tỵ nạn cộng sản còn sống sót như tôi.”
 
Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long đã nhiều lần và nhiều nơi lên tiếng về thảm họa cộng sản mà dân tộc Việt Nam đang trải qua, ngài mạnh mẽ kêu gọi: “Hãy vượt qua mọi sợ hãi. Hãy liên kết thành sức mạnh để phá tan xiềng xích của sự bạo tàn, dối trá và gian ác là chế độ cộng sản. Hãy cùng nhau khai thông dòng sông lịch sử để nó được chảy và làm tươi mát phì nhiêu cho đất Việt thân yêu”
 
Ngài sinh ngày 3/12/1961 tại Gia Kiệm, Đồng Nai, là con thứ tư trong gia đình có năm trai và hai gái. Năm 1972 ngài gia nhập tiểu chủng viện nhưng sau đó nhà cầm quyền cộng sản đã đóng cửa chủng viện làm phá vỡ con đường tu trì của ngài. Năm 1980 ngài rời Việt Nam sang Úc bắt đầu một cuộc sống mới.
 
Năm 1983, ngài gia nhập Dòng Thánh Phanxicô Viện tu. Thụ phong Linh mục ngày 30/12/1989. Làm Bề trên của Dòng tại Úc năm 2005 và năm 2008 làm Phụ tá Bề trên Tổng quyền và được thuyên chuyển về Roma để tiếp tục tu học. Được bổ nhiệm làm GM Phụ tá TGP Melbourne ngày 20/5/2011.
 
Giáo phận Parramatta trống tòa từ ngày 18/9/2014 đến nay sau khi Đức Giám Mục Anthony C. Fisher, Dòng Đa Minh chuyển tới Tổng Giáo phận Sydney.
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ mới.
 
Paul Minh Nhật, GNsP