Tỉnh Thừa Thiên Huế “gài bẫy” Đan viện Thiên An

Đăng ngày

GNsP (14.06.2016) – Theo thông báo số 61/TB-STNMT, nhà chức trách tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành “khôi phục, tăng dày và cắm mốc ranh giới Đan viện Thiên An” với lý do “nhiều vị trí mốc đến nay đã bị hư hỏng” theo thời gian.

Quyết định “khôi phục, tăng dày và cắm mốc ranh giới Đan viện Thiên An” được Tổng Thanh tra Nhà nước phê duyệt tại số 577/QĐ-XKT vào ngày 06.06.2002.

Thời gian thực hiện công việc này gồm 2 ngày, từ ngày 15-16.06.2016 trên khu đất – nhà – rừng thông thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện Thiên An từ những năm 1940 với tổng diện tích hơn 107 hécta – mà nhà cầm quyền đang lăm le chiếm và cướp bằng nhiều thủ đoạn.

Thông báo trên được ông Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký vào ngày 10.06.2016 và gửi đến Đan viện Thiên An.

“Cắm mốc ranh giới” với mục đích để “giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai” khi “không đạt được sự nhất trí về phân định địa giới hành chính hoặc việc giải quyết làm thay đổi địa giới hành chính…”

Tuy nhiên, với hơn 107 hécta đất – nhà – rừng thông thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện Thiên An không tranh chấp bất kỳ một cá nhân hay một tổ chức nào nhưng nhà cầm quyền vẫn ngang nhiên “xâm phạm” quyền sử dụng đất của Đan viện Thiên An, muốn chiếm đoạt tài sản hợp pháp của quý Đan sĩ khi ra thông báo này.

8ea679bd-2e54-4450-9507-c8343338ea15

4ecbd14a-7193-4de3-941c-6cf585062f1f

Được biết, khu du lịch Hồ Thủy Tiên đã xuống cấp trầm trọng và hoang phế, nhà hàng Bội Trân, Biệt thự Cát Tường Quân… được xây dựng trên khu  nhà – đất – rừng thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện Thiên An, nhưng đã bị nhà cầm quyền “chiếm dụng” và “cướp” từ lâu.

Huyền Trang, GNsP