Trông cậy vào ngoại bang là chuyện hão huyền

Đăng ngày

GNsP (19.08.2016) – Chiều qua thứ năm 18/08/2016, Giáo Hội cho chúng ta bài suy niệm thứ nhất của ngày thứ sáu 19/08/2016 (tuần 20 TN), có những lời lẽ như sau:

Bài đọc 1 Is 30,1-18

Trông cậy vào ngoại bang là chuyện hão huyền

Nước Ítraen không còn nữa. Người kế vị Akhát, vua Giuđa, là Khítkigiahu tìm cách liên minh với Aicập chống lại Asua. Ngôn sứ Isaia chỉ lặp lại lời ông kêu gọi ba mươi năm trước : Giuđa chỉ mạnh nếu trở lại với Chúa và tin tướng nơi Người. Liên minh với ngoại bang chỉ đưa đến thất vọng và thảm bại.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

1 Khốn thay những đứa con phản nghịch sấm ngôn của Đức Chúa! Chúng thực hiện kế hoạch, nhưng không phải của Ta, chúng ký kết thoả hiệp, nhưng không theo thần khí của Ta, cứ chồng chất tội này lên tội khác.

…9 Vì chúng là một dân phản nghịch, là những đứa con gian dối, những đứa con không muốn nghe luật của Đức Chúa.

10 Chúng bảo các thầy chiêm: “Đừng chiêm ngưỡng nữa”, bảo các thầy thị kiến: “Đừng nói cho chúng tôi những điều chân thật thấy trong thị kiến; hãy nói cho chúng tôi những chuyện bùi tai, hãy kể cho chúng tôi những điều huyền hoặc thấy trong thị kiến.

11 Hãy bỏ lối rời đường, đừng nói đến Đức Thánh của Ítraen trước mặt chúng tôi nữa.”

12 Vì vậy, Đức Thánh của Ítraen phán thế này: “Bởi các ngươi khinh thường lời Ta đã nói mà tin tưởng vào trò áp bức gian giảo, và cậy dựa vào đó,

 13 nên đối với các ngươi, tội ấy sẽ như một vết nứt lộ ra trên một tường thành cao: thình lình, trong nháy mắt, tường sụp đổ.

14 Nó sẽ đổ vỡ như cái lu của thợ gốm bị vỡ, bị đập nát không chút xót thương, đến nỗi trong đống vụn, không tìm được một mảnh sành để lấy lửa trong bếp hoặc múc nước ngoài ao.

(hết trích)

Nhìn vào tình hình đất nước hiện tại, người ta đang bỏ ngoài tai lời Chúa cảnh báo, người lên tiếng cho sự thật người ta tìm mọi cách bịt miệng. Họ đua nhau làm giàu trên xương máu người nghèo, ngoảnh mặt làm ngơ thậm chí đồng lõa với sự gian ác, thỏa hiệp với ngoại bang che giấu sự thật và hà hiếp đồng bào.

Phải chăng lời Chúa hôm nay là những cảnh báo mạnh mẽ cho thời sau hết này, có còn ai nghe và can đảm theo lời Chúa dạy không?

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR.