Công giáo và Chính thống giáo: Đức Phanxicô gặp Đức Karekin II

Đăng ngày

GNsP – Đức Phanxicô gặp Đức Karekin II, Thượng Phụ Giáo Hội Chính Thống toàn Armenia.

Sau khi gặp Đức Thượng Phụ Kirill, Thượng Phụ Giáo Hội Chính Thống Matxcơva và toàn Nga ngày 11-2-2016 tại Havana, Cuba, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đến Armenia gặp gỡ Đức Thượng Phụ Karekin II, Thượng phụ Giáo Hội Chính Thống toàn Armenia vào ngày 26- 6- 2016.

DTCPhanxico_Armenia_02

Sau đây là Tuyên Bố Chung của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Thượng Phụ Karekin II tại Etchmiadzin. (Các tiêu đề là của người viết).

Tạ ơn Thiên Chúa.

Hôm nay (26-6- 2016) tại Thánh Địa Etchmiadzin, trung tâm của toàn thể người dân Armenia, chúng tôi Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Thượng Phụ toàn Armenia Karekin II, nâng tư tưởng và tâm hồn chúng tôi lên để tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi vì giúp chúng tôi đến với nhau ở vùng Đất Thánh này. Chúng tôi hết lòng tạ ơn Thiên Chúa khi nhớ lại vào năm 2001, nhân kỷ niệm 1.700 năm loan báo về Kitô giáo là tôn giáo của Armenia, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thăm Armenia và đã là một chứng nhân cho một trang mới về các mối quan hệ ấm áp và huynh đệ giữa Giáo Hội Armenia và Giáo Hội Công Giáo.

Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa là chúng tôi đã được hiện diện cùng nhau tại buổi cử hành phụng vụ trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô tại Rôma vào ngày 12-4- 2015, nơi mà chúng tôi đã hứa là sẽ chống lại một hình thức phân biệt đối xử và bạo lực và tưởng nhớ đến các nạn nhân của điều mà Tuyên bố chung của Đức Gioan Phaolô II và Đức Karekin II đã nói đến là nạn tàn sát một triệu rưỡi người Kitô hữu Armenia, điều mà nhìn chung như là nạn diệt chủng đầu tiên của thế kỷ XXI (27-9- 2001).

Hai Vị chúc tụng Chúa vì ngày nay niềm tin Kitô giáo, một lần nữa, trở thành một thực tại sống động ở Armenia và Giáo Hội Armenia đang thi hành sứ mạng của mình với một tinh thần huynh đệ giữa các Giáo Hội, nuôi dưỡng lòng trung thành trong việc xây dựng một thế giới của tình liên đới, công lý và hòa bình.

Lên án bách hại tôn giáo.

Buồn thay, chúng tôi đang chứng kiến một thảm họa lớn đang mở ra trước mắt chúng tôi về việc vô số người vô tội bị trục xuất hoặc bị lưu đầy trong đau thương, vì các mâu thuẫn sắc tộc, kinh tế, chính trị và các nền tảng tôn giáo ở Trung Đông và nhiều nơi khác trên thế giới. Các nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo trở thành mục tiêu của sự bách hại và đối xử tàn bạo vì niềm tin tôn giáo. Các Vị Tử vì đạo thuộc mọi Giáo Hội và nỗi thống khổ của các Ngài là một “phong trào đại kết của máu” trổi vượt trên những chia rẽ về mặt lịch sử giữa các Kitô hữu, mời gọi chúng ta cổ võ sự hiệp nhất hữu hình của các môn đệ Đức Kitô.

Chúng tôi cầu nguyện nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Tađêô và Batôlômêô cho sự thay đổi tâm hồn nơi những người thực hiện tội ác này phải dừng lại bạo lực.

Kêu gọi các vị lãnh đạo các quốc gia.

Chúng tôi xin các nhà lãnh đạo các quốc gia hãy lắng nghe lời thỉnh nguyện của hàng triệu con người đang khao khát hòa bình và công lý. Những người đang đòi hỏi tôn trọng các quyền mà Thiên Chúa ban tặng cho họ. Những người đang khẩn thiết cần cơm bánh chứ không phải súng đạn.

Chúng tôi đang phải chứng kiến sự thể hiện tôn giáo và các giá trị tôn giáo theo cách cực đoan, được sử dụng để biện minh cho sự loan truyền lòng hận thù, phân biệt đối xử và bạo lực.

Việc biện minh cho những tội ác như thế đặt trên nền tảng các ý niệm tôn giáo là không thể chấp nhận được. Vì “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa gây hổn loạn” (1Cr 14,33). Hơn nữa, sự tôn trọng khác biệt tôn giáo là điều kiện cần thiết cho sự sống chung hòa bình của nhiều cộng đồng sắc tộc và tôn giáo khác nhau. Cách cụ thể vì chúng ta là Kitô hữu, nên chúng ta được mời gọi tìm và áp dụng những con đường dẫn đến sự hòa giải và hòa bình. Theo đó, chúng tôi cũng thể hiện niềm hy vọng cho một giải pháp hòa bình trước những vấn đề đang diễn ra ở Nagorno-Karabakh.

Kêu gọi các tín hữu giúp đỡ các nạn nhân.

Chúng tôi kêu gọi tín hữu các Giáo Hội của chúng tôi hãy mở lòng và đôi tay ra cho các nạn nhân của chiến tranh và khủng bố với người tỵ nạn và gia đình họ. Trước vấn đề đang rất nhạy cảm với nhân loài của chúng ta, tình liên đới, lòng thường cảm và sự đại lượng của chúng ta, điều vốn chỉ có thể được thể hiện cách đúng đắn trong sự cam kết thực tế ngay lập tức của các nguồn lực… Chúng tôi khẳng định rằng:

Còn nhiều hơn nữa cần phải thực hiện về phía các nhà lãnh đạo chính trị và cộng đồng quốc tế để bảo đảm quyền của hết mọi người đang sống trong hòa bình và an ninh để tôn trọng các quy định của pháp luật, để bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo và sắc tôc, để đấu tranh chống lại nạn buôn người và buôn lậu.

Việc tục hóa, về gia đình.

Việc tục hóa của xã hội trước sự thiêng liêng và thánh thiêng sẽ dẫn đến phạm thánh và duy vật về con người và gia đình nhân loại.

Chúng tôi quan tâm đến cuộc khủng hoảng gia đình ở nhiều quốc gia. Giáo Hội Tông Đồ Armenia và Giáo Hội Công Giáo cùng chung một cái nhìn về gia đình trên nền tảng hôn nhân, một hành vi của tình yêu tự do trao hiến và trung thành giữa người nam và người nữ.

Chúng tôi vui mừng xác nhận rằng bất chấp những chia rẽ đang diễn ra giữa các Kitô hữu, chúng tôi đi đến việc nhận biết rõ ràng rằng điều làm chúng tôi hiệp nhất thì lớn lao hơn điều gây chia rẽ chúng tôi. Trải qua nhiều thập kỷ qua, mối quan hệ giữa Giáo Hội Armenia và Công Giáo đã thành công đi vào một giai đoạn mới, được củng cố bởi lởi cầu nguyện chung cho nhau và những nỗ lực chung trong việc vượt thắng những thách đố tạm thời. Ngày nay chúng tôi tin vào việc chính yếu, tiến xa hơn nữa mối quan hệ này, hợp tác sâu xa và quyết định hơn trong lãnh vực thần học, trong việc cầu nguyện và sự hợp tác tích cực ở các cộng đồng xã hội để hướng đến sự hiệp thông chung toàn vẹn và những thể hiện cụ thể của sự hiệp nhất.

Chúng tôi kêu gọi các tín hữu của chúng tôi hãy hoạt động hòa hợp để góp phần hiệu quả vào việc xây dựng một nền văn minh công lý, hòa bình và liên đới với nhau. Con đường hòa giải và huynh đệ đang mở ra trước mắt chúng tôi.

Xin Ơn Chúa Thánh Thần.

Xin Chúa Thánh Thần, Đấng đang dẫn dắt chúng tôi vào sự thật toàn vẹn (x.Ga 16,13), nuôi dưỡng mọi nỗ lực đúng đắn để xây dựng những chiếc cầu của tình yêu và sự hiệp thông giữa chúng tôi.

Từ Thánh Địa Etchmiadzin, chúng tôi kêu gọi hết mọi người tín hữu hãy hiệp cùng chúng tôi trong lời cầu nguyện, trong những lời mà Thánh Nerses Ân Phúc: “Lạy Thiên Chúa Vinh Hiển, xin nhận lấy những lời thỉnh nguyện của càc tôi tớ Ngài, và làm cho những lời thỉnh nguyện của chúng con nên trọn trong ân sủng, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Thánh của Thiên Chúa, Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Têphanô Tử vì đạo tiên khởi, Thánh Gregory Khai Sáng, các Thánh Tông Đồ, các Tiên Tri, các Thần học gia, các Tổ Phụ, các Vị Ẩn Tu và tất cả các Thánh của Chúa trên Trời và dưới Đất. Và lạy Ba Ngôi Chí Thánh không bao giờ tách lìa, chúng con thờ phượng và tôn vinh Chúa đến muôn thuở muôn đời. Amen

Làm tại Thánh Địa Etchmiadzin ngày 26-6- 2016.

Đức Thánh Cha Phanxicô Đức Thượng Phụ Karekin II (cùng ký tên)

Thạch Vinh