Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 11/2016

Đăng ngày
Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 11/2016
(Danh sách được lập từ ngày 1-30/11/2016)
1. VAN DONG NGUYEN
2. Ông Hùng Hổ, Mỹ
3. Joseph + Dung
4. Phạm Quốc Anh + Huệ
5. Kiều văn Thịnh
6. Minh Joseph Dabos, Pháp
7. Chị Thủy
8. Võ Nha
9. Chú Luân
10. Trần Kim Lan, Mỹ
11. Ông Vũ Trụ
12. Anh chị Hiếu + Nguyệt
13. Thi Nguyen Regal Nails
14. Đào văn Chính
15. Bà Trang, sài gòn
16. THANH MINH TRAN, Canada
17. LE THACH, MỸ
18. Uông Thị Thoa, Mỹ
19. Cô Ánh Hồng
20. Anh em chị Linh, Mỹ
21. Ông Nguyễn Hữu Thanh, Mỹ
22. Trung Thành
23. Con cha già Hào
24. Ông Đỗ – Daklak Do, Mỹ
25. Trần thị Thanh Mai
26. TRINH NGOC NGUYEN
27. Nguyễn Anh Loan, Mỹ
28. Một người ở Mỹ, [email protected]…com
29. Trung Sylvain Le Minh
30. KIM THUY TRAN, Canada
31. Chị Ánh, Mỹ
32. Chị Ái Linh, Ái Ngọc, Mỹ
33. Bác sĩ Đại
34. Vũ thế Thành
35. Một vị (qua chị Cúc)
36. Ngô Đình Bảo Hạnh
37. Sánh Võ
38. Nguyễn Thái Văn
39. Hai bạn trẻ ở Đà lạt
40. Quỳnh Nguyễn
41. Mary Tuyết
42. Ông bà Đinh Anh Tuấn + Đan, Mỹ
43. Anh Chị Đạo + Hoa
44. TUAN CHU, MỸ
45. CONG HONG TRAN, MỸ
46. HUE THI NGUYEN, MỸ
47. Nguyễn Minh Nguyệt
48. Nhóm Gioan Tiền Hô
49. Ông Hải
50. Giuse Lai Thế Hùng
51. Khánh Hương
52. Dominic Phạm
53. Nhóm ân nhân (qua Thu Nguyệt)
54. Nguyễn Đắc
55. TUYEN NGUYEN, Mỹ
56. NGHIA CHINH HOANG, Mỹ
57. 1 vị (qua Nguyễn Ngọc Khanh)
58. 7 vị ẩn danh khác
 
Phòng Công Lý Hòa Bình
thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn
Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
Đt: 0932.008.601