Tri Ân TPB VNCH – Người tình vẫn có chân dung

Đăng ngày

GNsP (01.01.2017) – Người tình vẫn có chân dung

IMG_8456

IMG_8133

IMG_8096

IMG_8087

IMG_8085

IMG_7962

IMG_7960

IMG_7822

IMG_7814

IMG_7813

IMG_7717

Bộ góp nhặt trong bốn ngày gặp gỡ các TPB VNCH từ ngày 27-30.12.2016, tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, do chương trình Tri Ân TPB VNCH tổ chức.

Pv.GNsP