Tri Ân TPB VNCH – Đã một thời đi khắp bốn vùng chiến thuật

Đăng ngày

GNsP (02.01.2017) – : “Dù thế nào vẫn phải đi nốt cuộc đời, có ai cùng đi với tôi?”

IMG_8349

IMG_8345

IMG_8336

IMG_8333

IMG_8325

IMG_8316

IMG_8302

IMG_8299

IMG_8297

IMG_8068

IMG_8067

IMG_8063

IMG_8054

IMG_8050

IMG_8046

IMG_8043

IMG_8039

IMG_8035

IMG_8034

IMG_8321

IMG_8073

Bộ góp nhặt trong bốn ngày gặp gỡ các TPB VNCH từ ngày 27-30.12.2016, tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, do chương trình Tri Ân TPB VNCH tổ chức.

Pv.GNsP