Tri Ân TPB VNCH – Bàn tay nào đã vuốt tóc em!

Đăng ngày

GNsP (03.01.2017) – Bàn tay nào đã vuốt tóc em!

IMG_8141

IMG_8341

IMG_8339

IMG_8139

IMG_8138

IMG_8137

IMG_8134

IMG_8131

IMG_8128

Bộ góp nhặt trong bốn ngày gặp gỡ các TPB VNCH từ ngày 27-30.12.2016, tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, do chương trình Tri Ân TPB VNCH tổ chức.

Pv.GNsP