Bản tình ca

Đăng ngày

GNsP (13.01.2017)Thứ Sáu ngày 13/01/2017 là Thứ Sáu tuần I Thường niên, bài suy niệm thứ hai của Kính Sách là một phần của Bài giảng Chống ngoại giáo của Thánh Athanaxio, giám mục có đoạn như sau:

images848452_DSC_0447

“… Chính Người sắp đặt vạn vật cho có trật tự vá phối hợp những cái mâu thuẫn với nhau, làm nên một bản hoà ca duy nhất. Người là Thiên Chúa duy nhất và là Con Một Thiên Chúa, là Đấng tốt lành phát xuất từ Chúa Cha như từ mạch suối tốt lành ; Người trang điểm, xếp đặt và bao gồm vạn vật.”

“ …. Vậy khi Ngôi Lời toàn năng và chí thánh của Chúa Cha đến với vạn vật và trải rộng khắp nơi sức mạnh của mình, cùng chiếu soi vạn vật, hữu hình cũng như vô hình, thì Người ôm ấp và siết chặt tất cả nơi chính mình, đến nỗi không để vật nào ở ngoài quyền năng của mình, nhưng ban phát và duy trì sự sống cho tất cả và nhờ tất cả, cũng như cho từng vật nói riêng và cho vạn vật nói chung.”

Thông điệp Laudato Si số 32 :

“ …Việc mất mát rừng rậm và thảo mộc đồng thời đưa đến việc đánh mất các giống loài, trong tương lai có thể là những nguồn quan trọng nhất, không những để nuôi dưỡng, nhưng còn để chữa lành bệnh tật và còn cho nhiều phục vụ đa dạng khác. Nhiều giống loài chứa các gen, là những nguồn tài nguyên cho các phận vụ chủ yếu, có thể giải quyết nhu cầu của nhân loại trong tương lai hay giúp giải quyết một vần đế môi trường nào đó.”

Số 33 :

“ …Mỗi năm mất đi hàng nghìn loại cây cối và thú vật, mà chúng ta không còn khả năng nhận ra, cả con cái của chúng ta cũng chưa thấy được, hoàn toàn mất đi vĩnh viễn….”

“…. Vì lỗi lầm của chúng ta, mà hàng ngàn giống loài không còn tôn vinh sự hiện hữu của Thiên Chúa, cũng không trao lại cho chúng ta sứ điệp của chúng. Chúng ta không có quyền làm như thế.”

Đất nước chúng ta đang oằn mình chịu sự hủy hoại thiên nhiên một cách kinh khủng. Không phải chỉ mất rừng, mất biển, mất sông ngòi, mất tất cả các sinh vật cư trú trong rừng, ngoài biển và sông ngòi, như là mất nguồn thực phẩm, mất nguồn dược liệu, mất các giống nòi, …

Nhưng điều quan trọng là mất, hỏng, phá hoại bản tình ca của muôn loài muôn vật được dựng nên để ca tụng Chúa.

Dân tộc này, đất nước này, lấy gì mà thờ phượng Chúa ?

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR.

13/01/2017