ĐTC: Các nhà giáo dục Công giáo phải dạy “ngữ pháp đối thoại”

Đăng ngày

GNsP – Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi tất cả những người tham gia trong công cuộc giáo dục Công Giáo hãy xây dựng một thế giới hiệp nhất và hòa bình hơn.

1901615_Articolo

Trong một buổi tiếp kiến của ĐTC vào hôm thứ Năm dành cho Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo, ĐTC nói rằng các học viện giáo dục có nghĩa là liên quan đến sự hình thành của con người.

Vì thế, ngài kêu gọi tất cả các nhà giáo dục hãy giúp những người trẻ là người xây dựng một thế giới hiệp nhất và hòa bình hơn.

Và, Đức Thánh Cha nhắc nhở những người các tham dự viên rằng Học viện Công giáo có nhiệm vụ cung cấp tầm nhìn mở ra với siêu việt.

Điều cần làm nữa là gia tăng nền văn hóa đối thoại. ĐTC nhận xét rằng trong thời đại chúng ta, rất tiếc là có nhiều hình thức bạo lực, nghèo đói, bóc lột, kỳ thị, gạt ra ngoài lề xã hội, những đường lối tiếp cận giới hạn các tự do cơ bản của con người gây ra một thứ văn hóa gạt bỏ. Trái lại, việc đối thoại giáo dục khi con người liên hệ với nhau trong niềm tôn trọng, qúy chuộng, chân thành lắng nghe và diễn tả trung thực, không che đậy hoặc giảm bớt căn tính của mình được tinh thần Tin Mừng soi sáng.

Sau cùng, ĐTC khuyến khích Bộ giáo dục Công Giáo giúp xây dựng một nền giáo dục gieo vãi niềm hy vọng. Con người không thể sống mà không hy vọng và giáo dục chính là kiến tạo nên niềm hy vọng, làm nảy sinh, tăng trưởng và dẫn tới một cuộc sống tràn đầy hy vọng.

GNsP (theo news.va)