Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 2/2017

Đăng ngày

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 2/2017

(Danh sách được lập từ ngày 6 đến 28/2/2017)

 1. Nghĩa Springhill, Florida
 2. Bà Vũ Loan
 3. Nguyễn Thanh Xuân
 4. Phan Yến Bạch
 5. Trần Chuất
 6. Lâm Đình Toàn
 7. Ngô Đình Bảo Hạnh
 8. Chị Thủy (TSGD)
 9. Trần Quốc
 10. Ông Tâm + Cô Vinh + Cô Hiền
 11. Loan Hải Sin
 12. Ông bà Phạm Văn Xuân
 13. Ông Kiều Văn Thịnh
 14. TOM PHAM
 15. Chị Trang
 16. Nguyễn Hữu Huỳnh, Mỹ
 17. 1 Việt Kiều ở Đức
 18. Nguyễn Hòa Lim
 19. 1 vị ở Hawai
 20. Cô Mi Mi, Canada
 21. HỘI ÁI HỮU CỰU SVSQTBTDSD
 22. Chị Hằng
 23. Chị Đào thị Sử
 24. Bà Lâm thị Thủy Thu
 25. Nghi Đoan và bạn
 26. Một nhóm ở Mỹ – Việt
 27. chị Hoa Trần
 28. Vũ Nguyệt Hà
 29. Nguyễn thị Bích
 30. Vũ thư Diệu
 31. QGNT
 32. Nguyễn văn Quang
 33. Anh Lộc
 34. Ông Luận/ Hy Vọng
 35. Nguyễn Xuân Ngà, Úc
 36. Tommy Trần
 37. MANH VAN VU
 38. Tuấn LA
 39. Võ thị Hồng Hảo
 40. Giáo xứ Tucson, Mỹ
 41. Ms Vân Lê, Mỹ
 42. Ông Luận/ Hy Vọng
 43. Thanh Ho
 44. Bùi Minh Quang + Phan thị Hòa
 45. Tim Ho
 46. Lê thị Thu Hà
 47. Đinh Văn Nhu, Mỹ
 48. Việt Đàm, San Jose
 49. Huệ Lê, Mỹ
 50. Trương Bích Ngọc (qua cha Uy)
 51. Cô Lê Vân, Thụy Sĩ
 52. cha Hân, Mỹ
 53. Cô Châu, Hà Lan
 54. Việt Nam Võ Đạo
 55. Lâm Anh
 56. 1 vị ở Missouri
 57. Ông Hoàng Hiệp, Mỹ
 58. Trần Hữu Trí
 59. Ông Luận/ Hy Vọng
 60. Ông Hùng, Thụy Điển
 61. Têrêsa Kim Ánh
 62. Bùi Trịnh Ngọc Uyên
 63. Mỹ Hạnh Hồ, Mỹ
 64. Maria Trần thị Xuân Mai
 65. Phạm Ngọc Hồng
 66. Ông TPB – VNCH Đức Vững
 67. Bạn anh Đỗ Tửng
 68. Trần thị Kim Chung và Đặng thị Hiền, Pháp
 69. Cô Xuân Mai, Pháp
 70. Cô Bạch Vân, Pháp
 71. Bác Nghĩa, Mỹ
 72. BINH THANH NGUYEN
 73. 1 người quen cha Hòa, DCCT Houston
 74. Hội ĐMHCG Houston
 75. 1 người ở Pháp
 76. Do e. Huệ và các bạn
 77. Nguyễn Hữu Đường (chuyển dùm)
 78. Ông Luận/ Hy Vọng
 79. Nguyễn Văn Tất
 80. Dương thị Trong
 81. Bà Trần thị Huệ, Canada
 82. Sister Bùi thị Lan (Hội Bác ái toàn cầu)
 83. Nguyễn Quốc Huy Đệ
 84. Trần văn Bảy
 85. Nguyễn thị Minh
 86. Võ Thành Khiết
 87. Hồng Huynh (qua cha Trí)
 88. Vân Anh
 89. Trần thị Thanh Mai
 90. 1 người ở Mỹ (qua cha Hùng)
 91. Nguyễn vũ Tuấn Linh
 92. Nguyễn thị Ngọc Tuyết
 93. 10 vị ẩn danh khác

Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn
Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
Đt: 0932.008.601